Bøker på svensk

Bøker på svensk

Forfatter

Tittel

 

Pris

Downey, Ned

SAYC (svensk versjon)

100,-

Nilsland, Mats

Modern Standard 1

100,-

Nilsland, Mats

Modern Standard 2

50,-

Nilsland, Mats

Modern Standard 3

50,-

Gullberg, Daniel

Ett år med bridge

165,-

Emnehefter fra Bridgehuset Malmö

Robson/Flodqvist

Dubblingar

70,-

Robson/Flodqvist

Inkliv

70,-

Robson/Flodqvist

Motspel

70,-

Robson/Flodqvist

Räkning & kortplacering

70,-

Robson/Flodqvist

Signaler och sakningar

70,-

Robson/Flodqvist

Slambudgivning

70,-

Robson/Flodqvist

Slutspel och skvisar

70,-

Robson/Flodqvist

Spelteknik

70,-

Robson/Flodqvist

Svarsbud & Fjärde Färg

70,-

Robson/Flodqvist

Utspel

70,-

Robson/Flodqvist

Öppnarens budgivning

70,-

Bridgeskolan - svensk

Nya Bridgeskolan

Bridge Plus

100,-

Nya Bridgeskolan

Bridge Pro

100,-

Nya Bridgeskolan

Budnyckel

50,-

Nya Bridgeskolan

Bättre Bud

100,-

Nya Bridgeskolan

Mera Bud

100,-

Nya Bridgeskolan

Spela Mera

100,-