Kommentatorer

Vu-graph (Rama) kommentatorer, for eks. under overføringer på BBO kan av og til være frustrerende å høre på. Noen av dem er bra, men mange virker å være mer opptatte av å fremheve seg selv og fortelle hva de ville gjort (som regel noe som er bedre enn spilleren ved bordet gjør), helt uten å tenke på at de og de som sitter og ser på har tilgang til alle 52 kort. En god kommentator forsøker å sette seg inn i situasjonen det er for spilleren som kun ser sine egne kort og blindemanns. Det er også vanlig at kommentatorer blir for påvirket av at de har tilgang til åpne kort og dermed ikke tenker seg nok om for å analysere hva spilleren egenlig satser på hvis en rett-frem spilleplan virker fordi det sitter slik eller sånn. Her er et eksempel fra en BBO-overføring lørdag.

Ashley Bach fra New Zealand er en fantastisk bridgespiller, helt klart i verdensklasse. Her var han veldig aggressiv i meldingene da han åpnet med 4 spar. Ikke unaturlig meldte makkeren 6 spar som er en ganske bra kontrakt selv om den kanskje er litt i hardeste laget.

Vest spilte ut kløver konge til esset. En kløver ble stjålet før spar til damen og så esset fortalte at det var en spartaper. Nå spilte Ashley hjerter ess og lot hjerter dame seile. Det ble helt feil, vest vant med kongen og hadde beten for trumfkongen.

Kommentatorene var nådeløse. Denne kontrakten burde vært vunnet, sa de. For de så jo alle kortene og kunne se at ved å spille hjerter til damen som holder, så hjerter ess som feller kongen blir det to hjerteravkast for ruteren. Det er selvsagt en reel sjanse å spille på, hjerter konge i saks, enten dobbel eller tredje.

Bach spilte derfor helt uten en plan, sa kommentatorene.

Er det riktig? Kan det være slik at en spiller av Bachs kaliber spilte helt uten en plan i en slem, i en viktig lagkamp?

Selvsagt spilte ikke Bach uten en plan. Han hadde sett at vest hadde spar konge og kløver K-Q (minst), så sjansen for hjerter konge hos øst er ganske stor. Men det hjelper ikke, sier du? Det blir bare ett ekstra stikk i hjerter ved å spille på å presse ut hjerter konge mot trumf, og da blir det en rutertaper uansett?

Nei, det er ikke sikkert.

Sjansen hvis øst har hjerter konge er at han også har minst fem hjerter og minst tre ruter. Da er han overmoden for en skvis. Flytt hjerter konge over til østs hånd og se hva som skjer. Vest får sparstikket sitt, og spillefører tar altså for hjerter ess og spiller damen. Om øst har kongen dekker han kanskje, men om han gjør det eller ikke spiller ingen rolle. La oss si han dekker. Da tas alle sparstikkene, og siden han med hjerterholdet (for å holde et større kort enn nords fjerde hjerter) også har tre ruter blir han skviset sønder og sammen. Sluttposisjonen blir i så fall slik hvis altså hjerter konge bytter plass fra vest til øst):

 

Spillefører har altså gitt bort ett stikk til trumfkongen, presset ut ØSTS hjerter konge mot trumf og kastet en ruter på godspilt hjerterstikk (det blir samme posisjon om ikke den godspilte hjerter knekt er innkassert og ligger igjen hos nord, og øst har en hjerter til, syd en ruter til).  På spar 4 med ruteravkast fra nord kan ikke øst finne noe godt avkast, han må gi spillefører for nords hjerter, eller gi opp ruterholdet.

Om altså kun ett kort hadde byttet plass ville neppe kommentarene omtalt spilleførers måte å spille på som planløs...  

Canberra: Så var jeg dårlig...

Den ellevte dagen med spilling fra morgen til kveld ble en nedtur for mitt lag, og for meg personlig, da spillingen i kvartfinalen var under pari. Flere utganger burde/kunne vært vunnet, og det forsvant noen andre stikk og. Feelingen var helt borte, antagelig for sliten, og kvarfinalens 64 spill ble et slit. Makker som hadde vært ganske rusten i ti dager spilte imidlertid opp mot sitt beste i denne kampen, og det var ikke mye som skulle til før det hadde blitt semifinale. Kvart'en ble tapt med fattige 8 imp. 

Motparten ledet hele tiden, og med få spill igjen så det ut til å være kjørt. Men så kom et dramaspill av dimensjoner i tredje siste spill, og som så ofte før pga. en feil melding. Jeg synes jeg hadde en vanskelig meldeprøve.

Øst åpnet med 3 hjerter som ble deklarert som super-aggressiv sperremelding. Det gikk to passer til meg. Hva ville du meldt?

Det er tre muligheter: melde fire i en minorfarge (og da stå i fare for å melde den fargen makker ikke har tilpasning i), si 4 grand som begge minor (som er ganske hardt), eller gamble 3 grand! Jeg gikk for utgang og sa 4 grand. Da trauet kom tilbake gjennom skjermen var makkers melding temmelig overraskende: 6 grand! Noe måtte være galt, for hvorfor meldte hun ikke over 3 hjerter? Slik så hele spillet ut:

6 grand er en helt tullette melding. Hun må ha vært på en annen planet her og ikke skjønt hva betydningen av 4 grand var. Ved flere bord i de andre kvartfinalene var 3 grand kontrakten, spilt av syd, og de gikk tre bet etter sparutspill. Mot 6 grand spilt av nord skulle øst spille ut, og da han valgte hjerterutspill var det over på sekunder. Siden kløver konge satt singel i saksen var det ikke vanskelig å gjette ruteren (øst har da vist en haug med kort i hjerter samt fire kløver), og +990 ble det nesten latterlige resultatet. Griseflaks! Med lagkamperatenes +150 der de spilte mot 3 grand og tok tre bet var 15 imp til oss, og med to spill igjen en god sjanse til å vinne kampen. Men det ebbet ut med to uavgjorte spill, og dramaet var til ingen nytte, ingen semifinale på oss.