Kroatia frykter ikke Geir Helgemo!

Og det ser vi på denne kanondoblingen av Stanicic i syd. (Jeg vet ikke hvorfor navnene ikke er med i diagrammet)

Vest: Helgemo Øst: Helness Nord: Zoric Syd: Stanicic

 3 grand var også en god melding, men Geir Helgemo må nesten ta ut når syd dobler.