Norge - Danmark

Da er det klart for en viktig kamp mot Danmark. Danskene har gjort det godt i mesterskapet og ligger på 7. plass, rett bak VM-kvalifiseringsplassen. Norge ligger på 4. i det denne kampen starter.

I åpent rom spiller Espen og Boye mot far og sønn Bilde, mens Terje og Nils Kåre tar seg av Caspersen og Graversen i lukket rom.

Spill 1 er en rutinemessig 4 hjerter når begge hender har to små ruter. Butt spill. 


Spill 2 er det litt mer futt i. Hva melder du med Syds hånd?


Boye gjorde det enkelt over Bildes 14-17NT-åpning og meldte den kontrakten han trodde stod. På det andre bordet spilte Terje ut hjerter, og da var det 10 enkle stikk.

Mot Boye spilte Dennis Bilde ut ruter 2, og nå var det hele mer kritisk. Du har 6 eller 7 stikk i spar, to stikk i hjerter og ruter ess. Dessverre er det ingen inntak i bordet for å ta dobbelkappen i hjerter eller sparkappen, så du må regne med å spille det meste fra hånd. Men kanskje kan du få motparten til å hjelpe deg?

Boye stakk ruterutspillet med esset og spilte kløverdame i stikk 2. Hva skal Øst gjøre når han stikker? Spiller han spar tar Boye kappen, hjerter løser den fargen og ruter tilbake gir stikk for kongen i bordet. Dermed var det bare en ny kløverhonnør det var mulig å fri seg med. Boye stjal denne og spilte tre ganger spar. Nå var Øst innspilt på nytt! Hjerter løser den fargen for tre stikk og begge minorfargene gir stikk til bordet. Veldig godt spilt!


Spill 3 var enda et buttspill, og i spill 4 handlet alt om utspillet: 
QT65
KT84
7
7652

Makker passer, Nord åpner i 2NT (20-21) og Syd løfter til utgang. Hva spiller du ut?
Nils Kåre valgte spar, og det ble veldig ille når hele spillet så slik ut:

Nå fikk dansken inntak på sparknekt til å ta ruterkappen, så tre sparstikk, ett hjerterstikk og fem ruterstikk gir 9 og -600. På det andre bordet åpnet Vest i første hånd med 1 kløver, og da var det selvfølgelig helt uaktuelt å melde 3NT etterpå. Boye og Espen stoppet i 3 ruter og vant kontrakten, men dessverre 10 imp til Danmark.


 I spill 6 tar dessverre Terje litt for mye Møllers tran:


1 spar viser diverse hender, veldig ofte med ruterfarge. Doblingen på 2 spar er bare opplysende og Nils Kåre støtter ruteren på 4-trinnet. Nå tar Terje rett og slett for hardt i når han bare hopper til slem. Det er vel gratis å ta med seg 4 hjerter slik at makker kan cuebidde spar med singelton? Danskene spilte presist i mot med tre ganger spar ut slik at det vokste opp et trumfstikk også. På det andre bordet finner danskene 5 kløver (hvor det ikke er noen trumfhøyning), men dansken tar ruterkappen og går bet! Vi taper bare 3 imp på spillet og får å sitere coach Geo: "Nå har vi helt ufattelig glid!"


Spill 7 gir Danmark et overstikksimp, så finner ikke Nils Kåre og Terje rutertilpassen:

Her ser vi et problem med å spille overføring etter 1 kløver; ruterfargen blir ofte vanskelig å melde. 1 hjerter fra Nils Kåre viser minst 4 kort spar, og når dansken melder inn 2 hjerter er det ingen som føler de har til noe mer. Mulig Nils Kåre skulle meldt en gang til, men 3 ruter er nok krav. Samtidig kan han ikke starte med å vise ruter (1 spar i første melderunde) fordi når han viser spar etterpå er det utgangskrav.

På det andre bordet kan Bilde melde 1 ruter over 1 kløver, og da har de funnet ruterfargen. Heldigvis brenner de utgangen, men danskene får allikevel 7 imp.


Terje og Nils Kåre fortsetter å være uheldig/dårlig i spill 11:

I 4 spar ser det ut til at det er en kløvertaper og en spartaper med den fine sitsen, men allikevel går Nils Kåre beit. Man skulle ikke tro det var mulig, men danskene finner et fint motspill som setter press. Ruter kommer ut og knekten vinner det første stikket. Dansken stikker opp på sparesset og spiller ny ruter. Om Nils Kåre nå spiller ny spar til kapp og Syd har damen dobbel kan han gi nord en ruterstjeling for en bet. Men det blir vel for søkt?!? Jeg modererer meg litt; det er rett for Nord å stikke med sparess om makker har feks Kx slik at han får ruterstjelingen når makker kommer inn på kongen. Men du spiller på at motparten gjør alt rett når du faktisk spiller på det. 

Når Nils Kåre nå spilte spar til kongen og så at den satt 4-1 måtte han bare spille ny spar, og Nord kunne nå spille kløver til esset og få en ruterstjeling for en bet. Pent motspill av danskene, men tror allikevel Nils Kåre skulle vunnet denne. Nå spilte han faktisk på at Nord hadde stukket opp på sparesset fra sparesset tredje. (Sparesset dobbel i Nord er ikke noe problem, siden det er stjelingen som tar beten). På det andre bordet spiller danskene 3NT og vinner en ny neve imp!


 Nettet falt dessverre ute på slutten av kampen, jeg fikk ikke med meg slutten. Men kampen endte med 28 imps seier etter at Boye gjettet bedre enn danskene i 4 hjerter med følgende trumffarge:

AJ9xx mot K

Trumffargen var ikke god, men Boye klarte å spille kongen, så esset og knekten. Det ble vellykket når hjerter ti satt tredje. De ti impene vi vant på det spillet kan bli viktige!

Slemsvinger (oppdatert)

Dagen i går inneholdt en del slemsvinger for de norske fargene. Først ut var Thomas og Thor-Erik mot Italia:

N - Sementa Ø - Hoftaniska S - Guibilo V - Charlsen
    Pass 1 kløver
Pass 1 hjerter 2 ruter Pass*
3 ruter dobler pass 3 hjerter
pass 4 kløver pass 5 kløver
pass 6 kløver pass rundt  
* benekter normalt 3 kort hjerter, siden dobling ville vist 3 kort.

Thomas og Thor-Erik meldte seg glimrende opp i 6 kløver. Doblingen fra Thor-Erik på 3 ruter er bare opplysende og ber makker beskrive kortene nærmere. 3 hjerter viste nå dobbelton siden han ikke hadde støttedoblet på 2 ruter. Over 4 kløver ville ikke Thomas melde cuebid i spar med sin minimumshånd, men Thor-Erik trodde det var gode muligheter for slem allikevel.

Utspillet var ruter konge (Sementa håpet han var inne på ruter konge i stikk en) som Thomas stakk med esset. Nå har han fem kløverstikk på hånda, to stjelinger i bordet, ett ruterstikk, ett hjerterstikk og to sparstikk. Det blir 11 stikk, altså mangler det ett. Thomas spilte i stikk 2 hjerter til damen som holdt og ruter til stjeling. Så ny hjerter fra bordet. Nå prøvde han altså å sette opp et andre hjerterstikk slik at han slapp å gjette sparen.

Etter en ny ruterstjeling stjal han enda en hjerter hjem og det viste seg da at det ikke var mulig å få flere stikk i den fargen. Nå vet han at Syd har fordelingen 2461 og med fire kort spar i Nord er det dobbelt så stor sjanse for spardame der. Dermed kuttet Thomas sparen gjennom Nord og kunne notere 1370 og 13 imp!


I kampen mot Italia meldte Espen og Boye en veldig tøff 6 kløver:

N - Lindqvist Ø - Lauria S - Brogeland V - Versace
    2 kløver 2 spar
pass* pass 3 kløver 3 spar
4 hjerter* pass 5 kløver pass
6 kløver pass rundt    
       

* passen til Espen viste 4+ hp, dbl ville vist 0-3 hp
* 4 hjerter nå viser cuebid siden han ikke meldte hjerter forrige gang

Mange vil vel kanskje si at hånda til Boye ikke kvalifiserer til en sterk 2 kløver, men han håpet nok at det kanskje ville holde motparten ute av meldingsforløpet. Det gjorde det ikke, og når Espen sleminviterte med cuebid 4 hjerter måtte han nesten slå av. Men Espen hadde tro på slem og løftet et hakk. Med ruter ut må Boye treffe den fargen i stikk 1, men uten ruter ut er slemmen faktisk ganske god. Du er avhengig av å løse hjerterfargen for 4 stikk, men du må samtidig sørge for at hjerteresset er inntaket. I prinsippet betyr det at du må spille hjerter til tieren og håpe den taper til kongen, eventuelt at det sitter KJ foran. Denne gangen løste det seg for våre gutter og 13 imp inn! 


Med to slemsvinger ut kan jeg også fortelle at ikke alt går inn:

N - Kvangraven Øst - Nanev Syd - Lie Vest - Gunev
  pass pass 1 spar
dobler pass 2hj* pass
3 kløver pass 3 ruter pass
6 kløver! pass rundt    
* Kvangraven - Lie bruker Lebensol også 1-trinnet, så 2 hjerter viser en invitthånd

Gunev i Øst åpnet veldig tynt, forøvrig en populær åpning i EM, og Nils Kåre måtte nesten doble med sin gode hånd. Nå viste 2 hjerter fra Terje en invitthånd med hjerter, og 3 kløver var krav. 3 ruter viste ruter, og nå så Nils Kåre for seg hvilke type hånd makker skal ha for at det skal stå slem. AK i ruter, litt kløvertilpass gjør at det ofte står slem når man "vet" at sparkuttene går. Men dette var ikke dagen for en sats. 

Nils Kåre burde sannsynligvis meldt 3 spar over 3 ruter. Han vet makker ikke har sparhold, men dersom makker har semistøtte i kløver vil han melde 4 kløver nå. Når Terje i dette tilfellet melder 4 ruter vet Nils Kåre at han har maks singel kløver, og da kan ikke slem være rett. Men det er ikke mye han trenger for at 6 kløver skal stå, så satsen er ikke helt vill. Men det er dumt når han kan finne ut av det...


Presidentkamp i EBL

Samtidig med kampen for å vinne EM var det også stor dramatikk i European Bridge League (EBL). Alle medlemmer i Executive Comittee var på valg og ny president skulle velges. Jan Aasen fra Norge var opprinnelig tenkt å stille til valg som styremedlem i EBL, men han trakk seg når han tapte presidentkampen mot Jostein Sørvoll i starten av juni. 

De to presidentkandidatene var Yves Aubry fra Frankrike og Panos Gerontopoulos fra Hellas.

F.v Yves Aubry og Panos Gerontopoulos

Aubry vant det dramatiske valget med 65 mot 49 stemmer. Norge hadde på forhånd vært i diskusjoner med Danmark, Finland, Island og Færøyene og blitt enig om å støtte Aubry.
Når det etterpå ble styremedlemsvalg fikk ikke Gerontopoulos nok stemmer der heller, så han mistet også styremedlemsplassen sin etter 29 sammenhengende år! Mange vil nok si at det var på tide...

Norden jobbet hardt for å få inn to nordiske kandidater og lykkes med det da Jan Kamras fra Sverige og Jafet Olafsson fra Island ble valgt inn i EBL-styret. Forhåpentligvis kan de bidra til at demokratiseringsprosessen i EBL fortsetter og legges mer vekt på. 

Norge - Danmark på BBO kl 10.30

Norges lag i åpent klasse går inn i EMs nest siste dag på en fjerdeplass, 19 VP opp til Monaco på først, 4 til Israel på bronse og 12 VP ned til den fryktede sjuendeplassen. Gårsdagen ga en stor seier mot Italia, et enda større tap mot Bulgaria før en de snudde det igjen med seier mot Tyrkia.

I kampen mot Italia var sponsor Angellini satt opp til å spille, men en "sykemelding" gjorde at Italia fikk lov til å bytte line-up. Det gjorde Thor-Erik og Thomas forbannet, de var sikre på at han ikke var syk. Og rett fikk de, i neste kamp mot Tyskland satt han ved bordet og forærte Tyskland en 20-0-seier. Det er trist at man skal være nødt til å delta med en spiller som åpenbart er mye svakere enn de andre spillerne. Nå slo Norge Italia med fine sifre allikevel, men line-up'en til Italia kan altså avgjøre hele EM.

I dag skal det åpne laget opp mot Danmark, Polen og Romania. Den første kampen mot Danmark blir vist på BBO kl 10.30. Danmark ligger for øyeblikket på 7. plass, altså plassen bak VM-kvalifisering, så dette blir en viktig kamp. Det samme kan sies om Polen-kampen etterpå, de ligger noen strøpoeng bak Danmark igjen. 

(Teksten fortsetter under bildet)Damene fikk en opptur i går med storseier mot Kroatia og uavgjort mot Danmark. Toget har dessverre gått for VM-kvalifisering, men man spiller allikevel for prestisjen. For øyeblikket ligger de på 16. plass, men en god avslutning gir de muligheten til å klatre til 13. plass. I dag skal de møte Spania, Estland og Israel.