Slem

Lag Høyland vant mot lag Hauge i 8-dels finalen mye takket være meget god slemstatestikk. Her representert ved 7 ruter meldt av Magne Eide og Sven Olai Høyland:

 

Kommentatorene mente at det var noe tilfeldig/heldig at de manglet spar konge i stedet for ruter konge (og dermed kan man melde  7 ruter, men ikke spar).

Jeg tror ikke det, jeg tror at hvis Sven Olai hadde hatt spar konge i stedet for ruterkonge så hadde han vist sparfargen. Nå var det så stor forskjell på fargekvaliteten at det var lite sannsynlig at de skulle spille slem i spar hvis makker ikke hadde 4 korts støtte (over en evt 3NT fra makker kan han melde 4 spar som viser 6-4 (5 dårlige) i ruter og spar).

Godt meldt, gutter!

Resultatliste 8-dels finale finner du her