Letter du?

I helgen gikk Brighton-turneringens parturnering av stabelen i England (flyttet til Eastbourne i år). Det var ikke mange norske som deltok denne gangen, beste norske ble Rune Hauge sammen med en makker fra Guernsey på en fin 7 plass av 269 startende par. Kommende helg er det lagturneringen, kanskje er det flere norske som stiller da.

Spillet som ble mest diskutert etter turneringen var nok et spille hvor Nord hadde fått utlevert følgende hånd:

Kxx
Ax
AQJxxxx
9

Makker åpner i 1 kløver og nestemann melder inn 1 spar. Du melder nå av ruterfargen din etter de metoder du og makker har avtalt før nestemann hopper til 3 spar. Makker støtter nå til 4 ruter og nestemann melder 4 spar. Du bruker blackwood og makker hopper til 6 ruter.

Meldingsforløp så langt:

1C – (1S) – 2D – (3S)
4D – (4S) – 4NT- (P)
6D

Makker sitt hopp til 6 ruter viser 2 ess (av 5) og renons i høyereliggende farge. Du vet nå at makker har ruter konge og kløver ess og er renons i spar.

Telle stikk: 7 ruter, 1 hjerter, 1 kløver, 3 sparstjelinger i bordet = 12

Makker har mer enn 7HP (ruter konge og kløver ess) for åpningen sin, er det en konge er det 13 stikk å hente. Enig så langt?

Makker er renons i spar, hva er den mest sannsynlige fordelingen? 0445, 0(34)6? Kanskje er det mulig å sette opp et kløverstikk selv om makker ikke har en konge? Makker kan jo også ha QJ i hjerter, da kan det stå på en kutt.

Hvis makker har -, kxx(x),kxxx,Axxxx(x) eller -, xxx(x), Kxxxx, AKxxx(x) er det 13 enkle stikk. Hvis makker ikke har en konge men -, qjxx, Kxxx, Axxxx eler -, xxxx, Kxxx, AQ(j)xx(x) står det på en kutt eller å treffe kløverfargen.

Alle disse hendene er minimum for makker sin åpning, så det kan jo være mer der.

Enig så langt? Letter du?

---------

Stopp en halv! Hvis makker har noen av de overnevnte hendene ville vel makker meldt 4 spar i stedet for 4 ruter. Hvorfor meldte ikke makker 4 spar?

Du kan være nesten helt sikker på at makker har 0436-fordeling (eller veldig dårlige honnører), ellers ville 4 spar blitt meldt i stedet for 4 ruter.

Det mest vanlige utspillet mot storeslem er en trumf, så du kan ikke telle 3 sparstjelinger i bordet.

Telle stikk: 7 ruter, 1 hjerter, 1 kløver, 2 sparstjelinger = 11.

 

Makker har mer enn 7HP for sin åpning så sjansen for at 6eren som vi når har meldt står skulle være gode, men det er altfor mye å forvente hos makker til at 7 bør meldes.

------

Makker hadde: -, j10xx, Kxx, AQJ8xx

7 står på å velge rett i kløver etter sparutspill, med trumf ut står kontrakten (den satt 2-1).

Kløver kongen satt bak (som forventet), men den satt dobbel (10xxx hos han som hadde sperret med 3 spar), så oddsen er vel med å spille på Kxx(x) bak bordet.

Lurt!

Her er et spill jeg synes var veldig lærerikt og interessant.
(Jeg har forandret det litt for å unngå evt copy right problemer og gjenkjennelse for dem som har sett spillet før).

Spillet er fra en lagkamp mellom to meget rutinerte lag.

Kontrakten var 6 hjerter etter at Øst hadde foreslått 6 ruter som alternativ kontrakt.
Ved begge bord hadde Øst vist at han var kort i spar, hadde 4 hjerter med lang ruterfarge. Syd spillerne hadde doblet sparmelding for å vise utspill. Begge Nord spillerne valgte likevel å spille ut ruter 8.

 

Kontrakt: 6 hjerter

Nord Utspill: ruter 8

 

 

Vest

 

Øst

J1095

 

-

A10965

 

K874

9

 

AQJ107543

AQ2

 

6

 

Syd

 

 

Hvis hjerteren sitter 2-2 står kontrakten (Vi ser bort fra 4-0).
Hvordan ville du spilt den hvis hjerteren sitter 3-1 og du har en taper i den fargen?

Den ene spilleføreren gikk bet mens den andre spilte den hjem. Jeg må innrømme at det er veldig sannsynlig at jeg hadde valgt spilleføringen som gikk bet ved bordet, selv om den andre gir bedre odds.

 

-----------------

 

Begge spilleførerne regnet med at utspillet var en singleton og gikk opp på esset i stikk 1.

Den første spilte AK i trumf, Nord hadde QJx, før han spilte ruter dame fra bordet og kastet en taper når den ikke ble dekket. 1 bet da Nord hadde:

8765
QJ2
K8
K1084

Ved det andre bordet trumfet spillefører en ruter med hjerter 9 i stikk 2. Hvis Nord hadde trumfet over var det kun hvis Nord hadde singel ruter og singel trumfhonnør at han kunne gå bet.

Det mest imponerende var likevel utspillet! et meget godt utspill, synes jeg. Når Øst har foreslått å spille 6 ruter og Vest har tatt det ut i 6 hjerter så sitter nok ruterfargen noe slikt som her. Ingen tar ruterkutten i stikk 1 her (dersom ikke spillefører er renons), mens senere i spillet kan det være den kutten som gir best sjanse for hjemgang.

Slem

Lag Høyland vant mot lag Hauge i 8-dels finalen mye takket være meget god slemstatestikk. Her representert ved 7 ruter meldt av Magne Eide og Sven Olai Høyland:

 

Kommentatorene mente at det var noe tilfeldig/heldig at de manglet spar konge i stedet for ruter konge (og dermed kan man melde  7 ruter, men ikke spar).

Jeg tror ikke det, jeg tror at hvis Sven Olai hadde hatt spar konge i stedet for ruterkonge så hadde han vist sparfargen. Nå var det så stor forskjell på fargekvaliteten at det var lite sannsynlig at de skulle spille slem i spar hvis makker ikke hadde 4 korts støtte (over en evt 3NT fra makker kan han melde 4 spar som viser 6-4 (5 dårlige) i ruter og spar).

Godt meldt, gutter!

Resultatliste 8-dels finale finner du her

Klarer du denne?

Lag Zimmerman med Geir Helgemo og Tor Helness tapte finalen i Spingold. Jeg synes likevel det var fint å se at laget tok seg helt til finalen etter at laget vel var noe redusert etter at Fantoni-Nunes , som ble dømt for juks, ikke lenger er på laget.

Geir og Tor viste sin klasse i mange spill, men måtte denne gang ta til takke med 2. plass.

Her er et spill hvor Tor viser at han kan sine saker:

 

Når man har kommet i en hardmeldt utgang må fokus være å prøve å spille den hjem, noe Tor klarte fint.

Hvordan vil du planlegge spilleføringen med spar 10 ut (Russinow), som går til 4-2-Q?

Hvis du spiller trumf følger begge første gang, mens nord kaster en hjerter andre gang.
Hvis du spiller spar følger syd med knekten andre gang.
Hvis du spiller hjerter vinner syd med damen.

Her bør du stoppe å lese hvis du vil prøve deg på spillet…..

 

----------

Tor vant første stikket med spar dame, han spilte en ny spar og lot Syd vinne stikket med knekten, Nord fulgte med 6eren.

Alt tyder på at Nord har hjerter ess. Syd hadde nok spilt ut hjerter hvis han hadde AK i fargen. Dersom syd har kløver konge og nord knekten, så den fargen er fryst (motparten kan ikke spille kløver uten å løse fargen for deg).

Syd fortsatte med hjerter konge og deretter hjerter til esset som Tor trumfet. Han la nå ned ruter ess før han spilte en ruter til damen i bordet til denne posisjonen:

Tor spilte nå spar konge som felte 9eren. Spar 8 var nå avkast for kløvertaperen. Meget pent Tor!

Legg merke til at spar konge også er riktig kort når det er syd som har 4 spar. Han kan da ta resten av ruterstikkene. Syd kan ikke holde kløver konge dobbel og spar 9 i sluttposisjonen, da han kun skal ha 2 kort igjen etter ruterne.

Spingold

Lag Zimmerman med Geir Helgemo og Tor Helness på laget vant i natt sin semifinale i den prestisjetunge Spingold turneringen og skal spille finale mot lag Fleisher.

Lag Amoils med Simonen-Berg på laget ble slått ut i 8-delsfinalen, mens lag Schwartz med Brogeland-Lindqvist sin reise stoppet i 16-dels finalen denne gang.

 

I semifinalen tok Geir Helgemo opp denne monsterhånden:

 

AKD
AKD10xxx
Axx
x

Han åpnet med 2 kløver og fikk 3 kløver fra makker. Hans neste melding var ikke vanskelig, 3 hjerter. Makker meldte nå 4 kløver og Geir meldte 4 hjerter hvoretter Tor melde 6 hjerter. For de fleste av oss hadde vel det avsluttet meldingsforløpet.

Geir tenkte seg godt om før han lettet til 7 hjerter!

Tor har en positiv hånd med 3 kløver, når han gjenmeldte 4 kløver over 3 hjerter og senere støttet hjerteren har han vel 6-3 i de fargene og kløver ess. Det betyr at han kun har 4 kort i de 2 andre fargene. AKD i spar og ruter A dekker de kortene.

Hans positive svar inneholder mer enn kløver ess, så Geir regnet med at 7 hjerter bør ha gode odds. Han var nok ikke hverken overrasket eller misfornøyd når bordet kom ned med noe slikt som:

xxx
xxx
-
AQJxxxx

alt han trengte var å stjele 2 ruter i bordet (hjerter knekt satt ikke 4de bak) :)

Spillet gikk ut da 7 hjerter også ble meldt på det andre bordet

 

Flere norgesmestre

NM for juniorer ble også avsluttet i går.

Christan Bakke og Anders Holmen Gundersen tok en meget overbevisende seier med hele 67.8%. Gratulerer!

2. Harald Eide -Tor Eivind Grude

3. Andrè Hagen - Marcus Andreas Scheie

Gratulerer masse til alle medaljevinnerne!

Fullstendig resultatliste finner du her.

 

Norsk bridgefestival er i gang

Den første turneringen, mix par, er nå ferdig og norgesmestrene ble Helen og Espen Erichsen. Gratulerer!

Pallen besto av:

1. Helen Erichsen - Espen Erichsen

2.  Iwona Larssen - Johan Wedeen

3.  Anne-lill Hellemann - Fredrik Helness

Gratulerer så masse til alle medaljevinnerne!

Det ble en spennende avsluning på turneringen. Det så lenge ut til at Anne-Lill og Fredrik skulle stikke av med seieren, men det buttet imot i sluttspurten. Helen og Espen som hadde pustet dem i nakken lenge trakk til slutt det lengste strået.

 

Anne-Lill og Fredrik ledet helt til siste runde og var derfor paret vi fulgte på BBO.
Vi har sett Hellemann-Helness i toppen av resultatlister mange ganger før, men da har det vært andre fornavn på Helnessene.

Fredrik kommer fra en meget god bridgefamilie. Mamma Gunn som har vært i norgestoppen blant damene i ca 20 år og pappa Tor som har vært i verdenstoppen like lenge.

Her viser Fredrik at han kan sine saker:

Han fikk spar ut. Så var det ruterbehandlingen da…

Legg merke til at han i tillegg til kongen mangler 1098. Hvis fargen sitter 2-2 med kongen i kutt har han 7 ruterstikk, men ved å spille på det taper man 2 ruterstikk hvis kongen sitter singel bak og et hvis den sitter singel foran. Hvis kongen sitter singel på en av hendene har han 7 ruterstikk ved å starte med esset.  Fredrik valgte riktig og startet med ruter til esset som droppet singel konge bak.

Når han tok alle ruterstikkene sine fikk Helen i øst kasteproblemer som ikke kunne løses. Hun kunne ikke single hjerteresset, da kan Fredrik spille hjerter så hun måtte spille kløver fra damen. Hun valgte å kaste en kløver i håp om at Fredrik ikke skulle lese sitsen. Men han viste full oversikt og toppet ut damen som nå satt dobbel. Pent spilt!

 

Her viser Anne-Lill at teknikken sitter:

 

Hun fikk kløver ut som hun vant med kongen. Hun spilte nå en hjerter til 10 og damen og vest fortsatte med nok en kløver til damen i bordet. Anne-Lill spilte nå hjerter og fant ut at den satt 3-3. Hun fortsatte med spar til kutt og 3 ganger ruter til denne sluttposisjonen:

 

Når hun nå spiller hjerter 2 har er vest skvist i de sorte fargene. Meget pent!

Legg merke til at skvisen hadde fungert også om øst hadde startet med 3 spar, han måtte også gitt opp sparholdet for at ikke ruter 2 skulle gitt stikk til spillefører.

Fullstending resultatliste finner du her.

Anngrep er det beste forsvar...

Som dere sikkert husker sto Boye Brogeland i bresjen for avsløringer om juks blant profesjonelle bridgespillere.

I morgen 15.7.2016 starter saken mot Fulvio Fantoni &Claudio Nunes (Italia). Personer som støtter/forsvarer Fantoni/Nunes har nå produsert og postet en video av Boye og Espen der de viser et mønster som foreslår at dette paret også bruker horisontale/vertikale utspill for å fortelle hva de har i fargen.

Jeg tror ikke de tror, eller mener å påstå, at Boye og Espen jukser. De bruker dette som et eksempel på at alle kan mistenkes for juks og at Fantunes bruk av disse signalene er like tilfeldige og ikke har noe med juks å gjøre. Jeg regner med de har tenkt å bruke dette som en del av sin forsvarsstrategi i saken mot dem.

Boye selv fremstår som meget rolig i et intervju med napotalian og sier (fritt oversatt):

«Jeg er ikke overrasket over at et tiltalt par velger en slik strategi for å forsvare seg selv. Jeg hadde faktisk ventet at noe slikt skulle kommet tidligere, men dette er vel en passende tid å lansere noe slikt. Dette viser imidlertid hvor vanskelig det er å avsløre juksemakerne når deres mentalitet består av hvis dere ikke kan bevise over enhver tvil at vi jukser så er vi uskyldige»

Erik Laurant (Nederland), som leder utvalget for å etterforske sakene er ikke imponert over det som har kommet frem i dag og sier at det ikke er noe annet enn et røykteppe som blir lagt ut. De (Fanunes leiren) sier at man med litt godvilje kan mistenke alle for juks. Kanskje  kan man si det i enkelte tilfeller, men hos Fantunes er det en gjennomgående rød tråd, noe som er en stor forskjell.

Her finner du videoen som er lagt ut:

https://www.youtube.com/watch?v=lq5QoHK6PJM

 

 

 

Menn og jenter...

På det jeg tror er verdens største internasjonale sosiale nettverk innen bridge www.bridgewinners.com har det i ca en måned pågått en diskusjon om hvordan kvinnelige bridgespillere blir behandlet. Saken handler både om hvordan kvinnelige bridgespillere blir undervurdert, men også om seksuell trakassering og hva som blir oppfattet som det.

Saken ble tatt opp av Justin Lall, USA basert på et hjertesukk på facebook fra Ida Grønkvist, Sverige. Her finner du diskusjonen: www.bridgewinners.com/article/view/sexism-in-bridge/

Jeg tror det kan være lurt med en liten oppfrisking i temaet for oss nordmenn også, kvinner så vel som menn. Vi har vel alle hørt uttrykket «kvinner er kvinner verst», et uttrykk jeg tror det kan være mye sant i.

Jeg skal på ingen måte si at ikke jeg er en av dem som bør lære av dette. Vi er alle forskjellige og reagerer på forskjellige ting og måter, noe vi bør respektere og tenke over. Jeg husker en episode tilbake i 2000 da Siv og jeg hadde spilte en meget god kamp i OL. Noen av våre mannlige norske bakspillere sa at vi hadde spilt som om vi hadde hår på både bryst og rygg (underforstått som menn). Det var ment som et kompliment og vi tok det til oss som det beste komplementet vi kunne fått av dem. Vi må likevel innse at det er en sjåvinistisk uttalelse og mange jenter/kvinner ville blitt fornærmet, noe vi må respektere.

Vårt miljø inneholder dessverre mange eksempler på at vi har en del mannssjåvinister, noe diskusjonen på bridgewinners viser. Selv om det ikke er uttalelser fra norske der denne gang må vi ikke tro at det er noe bedre her i landet, det tror jeg de fleste norske kvinnelige bridgespillere vil si seg enig i. Jeg tror likevel mye bunner i misforståelser der man mener å si en ting men det blir oppfattet annerledes.

Det er trist at når man prøver å si noe positivt så blir det oppfattet som det motsatte, men slik er det og vi bør derfor prøve å tenke oss om. Siden jeg ikke selv er mann er det vanskelig å komme med eksempler der jeg har blitt beskyldt for sjåvinistiske uttalelser men jeg har et annet eksempel på hvordan det man tror man sier og hvordan det blir oppfattet ikke stemmer overens:

Dette er også mange år siden, men jeg ble først gjort oppmerksom på det i fjor. Jeg kan tenke meg at jeg kan ha spilt bridge i ca 5 år da det skjedde. Dette fordi jeg tror at når man har spilt i ca 5 år så har man blitt såpass mye bedre enn man var før, men ikke god nok til å se alt man ennå ikke kan. Jeg pleier i hvert fall å unnskylde bråkjekke uttalelser fra andre med det jeg kaller 5-års syndromet :)

Vi hadde spilt en dameturnering og spilt mot de mer rutinerte spillerne og gjort det ganske bra. Jeg sa til en av dem «pass dere for nå kommer vi snart og tar dere igjen». Jeg trodde det jeg jeg sa burde oppfattes som «dere er fortsatt flinkere enn oss, men vi jobber hardt så dere må stå på for å holde dere foran» Hun trodde jeg var mye yngre enn henne og oppfattet det som «nå begynner dere å bli gammel så nå kommer vi unge og danker dere ut».

Moralen er: Det er ikke alltid samsvar mellom det vi sier og det som blir oppfattet. Vi må respektere at andre ikke legger det samme i ordene som vi selv gjør og tenke oss om før vi kommer med flåsete kommentarer til folk vi ikke kjenner godt.

Ha øye for mer enn HP, ja

 

Spillet som Kristian B Ellingsen refererte i EM-bloggen i dag var et meget interessant spill.

 

 

 

I en annen kamp valgte nord å åpne i 1NT (14-16).

Hånden virker veldig fargeorientert, men når man er i midten av NT intervallet er det vanskelig å gjenmelde hånden hvis makker ikke har hjertertilpass.

Syd meldte 2 kløver (stayman) som ble doblet av vest. Nord måtte nå (etter deres system) melde pass for å benekte kløverhold. Hva ville du gjort med øst sin hånd?

Jeg mener at dette er en situasjon for å "legge hodet på blokken" og melde 5 kløver. Motparten har enda ikke fått vist noen farger og må gjette på 5 trinnet. Nord har åpnet med 1NT og har normalt 2+ kløver, makker har doblet 2 kløver noe som normalt viser 5+ kort i fargen. Du kan derfor være sikkert på at syd er kort i kløver. Med bare 2 HP utenom kløver er det veldig sannsynlig at det kan stå slem motparten sin vei.

Ved dette bordet meldte øst en, etter min mening, slapp 3 kløver. Syd doblet opplysende og nord meldte 3 hjerter. Hva vet syd nå?

Syd kan regne seg frem til at paret tilsammen mangler max 7 HP i de andre fargene. Honnørmessig kan det fra start se ut som at det er langt frem til slem med syds hånd, men nå bør syd tro på 6 trinnet og vurdere 7 trinnet. Noen synes sikkert det er for hardt, mens de mer optimistiske melder det øst burde meldt... 5 kløver - exclution blackwood.

Over makkers forventede 5 rutersvar (3 key cards) kan syd melde 5 spar for å spørre etter trumfdame. Nord svarer nå 5 NT for å vise damen og benekte konger under trumffargen. Syd kan nå melde 6 ruter for å spørre etter ruterdame og passe når makker benekter denne med 6 hjerter.

 

 

Hva husker du best?

Når vi gjør det bra i turneringer blir vi ofte spurt om spill fra turneringen. Etter at jeg sammen med Paula vant TGR auction pairs i London i januar, har jeg også i ettertid blitt spurt om hva jeg husker best fra denne turneringen.

Det jeg husker best er 2 spill som begge ga oss 0% i en sesjon der vi scoret over 72%. Det ene spilte jeg bare rett og slett dårlig på, men på det andre var motparten veldig flinke:

Nord hadde utspillet etter meldingsforløpet
1C (2+ C) – 1S (overføring til 1NT, ofte ruter) –
1NT (11-13) – 3NT, han hadde:

Q954
8753
4
K1062

Han spilte spar ut, blindemann kom ned med:

873
AQ
AQ1073
J5

Syd vant stikket med spar A, jeg la spar2, syd fortsatte med spar 10 som gikk til knekten og damen. Denne starten på motspillet skjedde ved mange av bordene.

Jeg var den eneste som gikk beit da min motspiller fant kløverskiften. Altså ren 0er, hva annet kunne jeg gjøre enn å si nice defence?

Min hånd var:

KJ2
KJ9
J95
A874

Jeg kunne gått opp på spar konge i stikk 2, reddet hjemgang og ca 30% på spillet, men å gå for 30% hadde nok ikke gitt seier i parturnering. Som Versace sa: Wow, did they play 2 times spades and switched to a club? I am glad they didn’t find that defence against me!

 

TTT

TTT = Ting Tar Tid

Da er EM over for denne gang. Som de fleste sikkert har fått med seg så gikk det ikke helt veien for de norske farger denne gangen, men neste gang...

Jeg har sett masse god bridge på BBO. En del instruktive spill har det også vært, noe som gjør at vi som så på kanskje løser noen oppgaver bedre hvis vi skulle spille lignende spill ved en senere anledning.

Jeg har også lært noe jeg ikke hadde forventet. De som kjenner meg vet sikkert at en av mine svakheter i bridge er at det ofte går for fort. Jeg har lært viktigheten av å bruke min tilmålte tid, men kanskje av andre årsaker enn man skulle tro.

Spillefører er en meget kompetent spiller, han spilte mot Norge og begge par ved dette bordet bruker normalt all sin tilmålte tid. Turneringsleder kom til bordet og fortalte at de var sent ute og ba dem raske på. Min påstand er at denne spillefører hadde fått kontrakten hjem mot meg, fordi han ikke hadde vært i tidstrøbbel (fått ekstra tid fordi jeg ikke har brukt min del). Nå gikk han beit.

Her er spillet:

Spillefører i Nord har:

AQxxx, xxxxx, x, KQ

Melingsforløpet går, med alle i sonen, som følger:

1S - 3D - X- 3NT
4H - pass rundt

Utspill ruter konge som ble stukket over med esset og kløverretur til kongen som beholdt stikket. Blindemann kommer ned med:

Jxx, AKJx, x, xxxxx

Spillefører stolte på at det satt dama 3dje på rygg (sorry, kunne ikke dy meg for å bruke uttrykket:)) i trumf.

Du kan jo i ro og mak se om du får den hjem (med all verdens tid) før du leser videre.

Hva skal motparten gjøre hvis du spiller hjerter til esset og en kløver? De kan ikke spille til dobbelrenons, da trumfer du på hånden og kaster en spar i bordet. Hjerter til kongen, sparkutt og trumfer sparen god.

De kan utsette problemet ved å spille kløver, men nå er kløveren godspilt (du tar for hjerter konge før de godspilte kløverne) og innspillet på hjerter dame gir samme posisjon. Han må nå enten spille spar fra kongen eller spille til dobbeltrenons med samme utfall som tidligere.

Vest hadde:

Kxx, Qxx, AJxx, AJx

Som sagt, jeg er ganske sikker på at denne spillefører hadde funnet riktig spilleplan hvis han hadde hatt litt bedre tid. Nå spilte han på spar konge dobbel i kutt og gikk en beit.

Inni Boye Brogelands hode

En viktig, og stor del av det å bli en god bridgespiller er evnen til å motta og bruke informasjonen vi får ved bridgebordet. Noen ganger er det fordelingen rundt bordet som er vesentlig mens andre ganger kan det være hvor honnørene sitter, men som oftest er det en kombinasjon av dette.

Informasjon blir gitt både i meldingsforløp (pass er ofte minst like viktig som andre meldinger) og i rekkefølgen kortene blir lagt.

En dyktig bridgespiller må være flink til å lese informasjonen og vite hva man skal ta mest hensyn til i akkurat det spillet man holder på med. Her er det helt klart at rutine (gjenkjennelse) og kjennskap til makkers og motstandernes stil også er viktig informasjon.

 I dette spillet mot Englands Tony Forester (N) – Andrew Robson (S) viser Boye i West at han har alt dette og mer!

Meldingsførløpet går som følger med N som giver og E/W i sonen:

Boye

Forester

Espen

Robson

 

P -

2C -

2NT -

3S -

4D -

4S -

4NT -

P -

5D -

X -

XX -

P -

5H -

X -

P -

?

 

 

 

 

Boye har:

KJ432
AQ
AQ652
2

La oss prøve å gjette hva som kan ha foregått inni hodet hans på dette spillet:

«Her er det store muligheter for at det står 7, jeg har 16 HP og makker åpnet i 2 kløver. Hva kan Espen ha her? Han meldte 4 spar så har i hvert fall minst 3 kort i den fargen.. Hjerterfargen ser det ut til at motparten har, kanskje er Espen blakk i hjerter? Hvis han ikke har noen hjerterhonnører så må han ha ruter konge og AKQ i kløver.

AQx, –, KJxxx,  AKQxx? Espen hadde ikke åpnet i 2 kløver med mindre enn det. Hva gir dette Andrew for hans 2NT? Jeg tror ikke han har mer enn Kxxxx i hjerter for da hadde han nok hoppet inn med 4 hjerter i disse sonene. Hvis Espen har 5-5 eller 4-6 i minor så har han kløver ved siden av.

0-5-3-5 med kun hjerter K? Ja det hadde han nok meldt 2NT på. Da har Tony 5-6-0-2. Nei, det tror jeg ikke på. Hvis Tony hadde hatt 6 korts støtte til makker hadde han nok hoppet til 6 eller 7 hjerter så vi måtte gjette på slemnivå.

Espen kan altså ikke være blakk i hjerter, så da har han ikke 5-5 i minor. Hvis han ikke har noen HP i hjerter er han favoritt til å ha AQ i spar, KJ i ruter og AKQJ i kløver. Dette gir 4 sparstikk, 1 hjerterstikk, 4 ruterstikk og 4 kløverstikk, altså 13 stikk i NT. Skulle vi mangle en J eller 2 så kan det være 5 stikk å hente i både spar og ruter. I verste fall så går vel hjerterkutten.»

7NT – Pass rundt, utspill kløver 10 og bordet kommer ned med:

AQ9, 9X, KX, AKQ964

Tilbake til hodet:

«Ja ja, Espen, dette var minimum, men jeg liker vurderingen. Skal vi se 4 sparstikk, 1 i hjerter, 3 i ruter og 3 i kløver. 11 stikk. 12 så lenge Andrew ikke har 5 spar for spar 10 kan kuttes. Ok teste sparen først»

- Ace please. Ace of spades

«5,1,3,3 = 12 stikk. Hvorfor måtte du spille kløver ut da? Uten kløver ut hadde jeg hatt squeeze muligheter, men nå har jeg ikke overganger til det. Jeg vet hvordan det sitter nå, syd har 10, kxxxx, xx, jxxxx. Ok, tar kløver konge for å få det bekreftet.

- King of clubs, please.

«Som forventet, nord har 4441 og vi har dårlig tid»

- Play a hart

Boye legge damen, kutten går og de kan notere 13 stikk.

«Neste spill»

Pang!!

Alle i sonen og makker åpner med 2H, du har: KQ10xxx, 9xx, 10x, Ax

Du har ikke lyst å la dem melde inn 3m så du melder 3H, nestemann melder 3NT som blir passet rundt til deg… hva nå?

Espen satt med denne hånden spill 4  i kamp 4 i dag. Han ser at kontrakten mest sannsynlig er beit med spar ut og trekker frem rødlappen. Boye spilte spar ut noe som resulterte i 4 beit og deilige 1100 inn!

Ved det andre bordet satt Thomas med:

A6
KQ7
AQ75
J943

Thomas sa meget disiplinert pass over 3H etter samme innledning på meldingsforløpet.
3H gikk 2 beit (200) etter en uheldig spilleføring.

Dette spillet ga 16 IMP til de norske gutta i en kamp mot Spania som de tilslutt vant 52-45, altså 12.03 til Norge.

 

Hva betyr X? Det kan være smart å sjekke at du og makker er på bølgelengde i både sitasjonen over, men også i disse situasjonene:

Makker åpner med 2H nestemann passer og makker skal tilslutt spille ut mot 3NT:

 • Du passer nestemann melder 3NT (eller 2NT som blir løftet til 3NT) som du dobler

 • Du melder 2 spar og dobler 3NT (meldt direkte eller ved 2NT – 3 NT)

 • Du melder 2 spar som makker støtter til 3 spar og du dobler 3NT

 • Du passer, nestemann melder 2NT, de ender i 3NT via 3H overføring til spar.
  Hva betyr det hvis du passer 3H (overføring), men dobler 3NT
  Hvis du dobler 3H, men passer 3NT
  Hvis du dobler 3H (overføring) og dobler igjen når de melder 3NT

 • Du passer, nestemann melder 2NT og de ender i 3NT etter at blindemann har meldt en minorfarge (naturlig eller rele) underveis.

  (Denne diskusjonen har jeg hørt flere ganger:
  Spiller 1: Dobling betyr bordets førstmeldte farge ut.
  Spiller 2: Hvis jeg ville hatt bordets førstmeldte farge ut hadde jeg doblet når de meldte den.)

Ikke noe å snakke om!

De norske damene startet med WO i første kamp. I kamp 2 møtte Sverige, den snakker vi ikke om.
I kamp 3 de fikk med seg alle 20 poengene mot Estonia,. Flott oppreising!

Tidligere i dag fortalte jeg om gutta som ledet 41-0 mot Bulgaria etter 10 spill.

I 4. kamp møtte damene samme laget (ok da, kanskje ikke samme laget… samme landet :)) i dagens siste kamp og ledet 80-0! etter 12 spill. De vant til slutt kampen 89-1 noe som ga 20 og max uttelling til de norske damene!

 

Magisk, Boye!

Det var en fryd å se på de norske gutta i aksjon på BBO i kamp 2 i dag! Alle 4 (Boye, Espen, Hoffa og Thomas) var på hugget og de rundspilte Bulgaria i en meget viktig kamp om VM-billettene!

Etter 10 spill ledet de 41-0! og vant tilslutt 69-13 som ga 19.69 til de norske gutta. Disse 2 spillene fra Boye var sterkt medvirkende til den overbevisende seieren:

 

Sluttkontrakten ble 6S.Boye fikk trumf ut som han vant i bordet, han spilte en kløver til J og K. W fant nå ruter vrien, men det var for sent. Boye vant stikket med ruter A i bordet og spilte en kløver til esset før han trumfen en spar i bordet. Han tok nå for kløver dame med ruter avkast og trumfet en ruter på hånden etterfulgt av sin andre spartaper til trumf i bordet. Han trumfet nå en ruter til, trakk trumfen og kunne claime 12 stikk og 11 velfortjente poeng til Norge.

I neste spill skulle han spille ut mot 3NT etter at motparten hadde meldt 1C-1NT-2NT-3C-3NT (meldingsforløpet er ikke forklart, men jeg regner med at 1C er 2+C og 3C viser en eller annen form for balansert hånd) :

853
A52
8632
A102

Er man magisk så er man magisk! Og da spiller man kløver A ut og finner makker med KQxxx :)
Ved det andre bordet var NT spilt fra andre hånden så da var kløver et naturlig utspill.

 

 

 

Heia jentene!!

 

Stå på jenter, vi heier masse på dere!!

Etter 3 sesjon Ranja og Wicky på 2. plass med 58.24%
Gunn og Lise innehar 3. plassen for øyeblikket med 57.36%
Marianne H og Åse B ligger for øyeblikket på 18. plass.

Vi gleder oss til fortsettelsen!

 

Heier selvfølgelig videre på gutta også, og gleder oss til å følge dame- og veteranlaget som skal i gang i morgen!

Ingen stilkarakterer i bridge!


Det var som det nytt lag kom på banen i kamp 4 sammenlignet med avslutningen i kamp 2 og de ligger på en fortjent 3. plass etter dag 1.

Hadde det vært utdelt stilkarakterer hadde Boye-Espen fått 20 fra meg (og helt sikkert mange andre) på dette spillet. Det føles rett og slett urettferdig at den overlegne 7S kontrakten krones med samme resultat som svenskenes 7C kontrakt. Jeg må si jeg synes 7S fortjente en bedre skjebne!

Svenskene valgte 8-korts tilpasning i kløver som trumf. Mens våre gutter etter meget overbevisende meldingsforløp la kontrakten i sin 9-korts tilpasning i 7 spar.

I 7S trenger du bare at en av de sorte fargene skal oppføre seg, mens i 7C hjelper det ikke om sparen sitter.

Boye                     svenske                Espen                   svenske

KQ32                     J854                       A10976                 -

AK432                   QJ1085                 6                             97

A7                          1085                      9                             KQJ6432

64                           2                             AKQ1073             J985

Meldingsforløp:                                                                                             

3D

X                             4D                          6S                          P

7S

Som kommentatorene sa: Mange ville passet 6S uten å tenke mer over det, ristet på skuldrene og sagt det ble umulig å melde den meget gode 7-eren. Men Boye tok seg tid til å tenke gjennom hva makker måtte ha for å hoppe til 6S og lettet til 7.
Dessverre er det av og til slik i bridge at det er bedre å være heldig enn god.


Jeg synes at det våre gutter viste på dette spillet (og mange andre spill i denne kampen) var meget god bridge og gleder meg til fortsettelsen!

EM fortsetter

Kamp 2 for Norge bør kanskje forbigås i stillhet, selv om jeg i starten av kampen synes de spilte ganske jevnt. Satt og tenkte at det er litt som i fotball…hjelper ikke om man er like gode, det er målene som teller til slutt. Dessverre må jeg si at siste halvdel av kampen viste at resultatet nok var mer rett i forhold til kvaliteten på spillingen.

Men dette spillet var et lyspunkt for de norske gutta:

Hoffa                                       Thomas

Ax, xx, KQxxx, Axxx                   KQxxx, x, Axx, KQxx

 

1D - (3H) - 3S - (4H)

P   -  (P)   -   x  -  (P)

?

Meldingsforløpet gikk likt ved begge bord frem til 4H hvor den israelske spiller passet mens Hoffa meldte 4S. Noen bruker pass etterfulgt av uttak som sleminteresse, men det gir lite rom for Hoffa å vurdere hånden sin og tvinger nesten frem pass i denne situasjonen.

Uansett, Thomas vet nå at makker ikke kan ha mye bortkastet i H og kan være nesten sikker på at han har de to sorte essene og ruter K for åpningen sin. Hvis han hadde vært helt minimum, ikke også har ruter dame, så vil han sannsynligvis passe 4Hx.Thomas meldte nå 5NT (pick a slam), hvoretter Hoffa satt sluttkontrakten i en finfin 6C.

Godt vurdert, gutter!

 

I kamp 3 ser det ut som det norske laget reiser seg mot Skotland. De leder med 18.21-1.79 med 1 spill igjen. Kampen ble ikke overført på BBO så jeg vekslet lett frem og tilbake mellom kampene og oppdaget dette spillet i kampen mellom Østerrike (E/W) og Nederland (N/S).

W                                           N                                            E                                             S

5                                            742                                        K                                             AQJ109863

Q10542                                7                                             AKJ853                                 Q

A                                            K98653                                 J                                              Q

KQJ1086                              932                                        J10742                                  A74

 

Meldingsforløp:

                                            2D                                          2H                                          4S

4NT (RKCB)                        5S                                          P                                             P

6H                                       P                                            P                                             X

 

De fleste bruker DOPI og ROPI på dette nivået, men her er et eksempel på at det også kan være viktig å avtale å bruke DEPO (kanskje W trodde de brukte det, men E trodde det ikke var i bruk i denne situasjonen?)

DEPO: D = Even, P = Odd. DEPO brukes ofte når motstander melder før vi får svart på RKCB og det ikke er avklart at vi kun har 2 eller færre KC.  E burde altså doblet 5H for å vise 2 KC hvis de bruker DEPO.

 

Nå gleder vi oss til masse god bridge fra hovedkampen på BBO, Norge – Sverige!