Et innlegg fra bloggen Sølvi Remens blogg Sølvi Remens blogg

Inni Boye Brogelands hode

En viktig, og stor del av det å bli en god bridgespiller er evnen til å motta og bruke informasjonen vi får ved bridgebordet. Noen ganger er det fordelingen rundt bordet som er vesentlig mens andre ganger kan det være hvor honnørene sitter, men som oftest er det en kombinasjon av dette.

Informasjon blir gitt både i meldingsforløp (pass er ofte minst like viktig som andre meldinger) og i rekkefølgen kortene blir lagt.

En dyktig bridgespiller må være flink til å lese informasjonen og vite hva man skal ta mest hensyn til i akkurat det spillet man holder på med. Her er det helt klart at rutine (gjenkjennelse) og kjennskap til makkers og motstandernes stil også er viktig informasjon.

 I dette spillet mot Englands Tony Forester (N) – Andrew Robson (S) viser Boye i West at han har alt dette og mer!

Meldingsførløpet går som følger med N som giver og E/W i sonen:

Boye

Forester

Espen

Robson

 

P -

2C -

2NT -

3S -

4D -

4S -

4NT -

P -

5D -

X -

XX -

P -

5H -

X -

P -

?

 

 

 

 

Boye har:

KJ432
AQ
AQ652
2

La oss prøve å gjette hva som kan ha foregått inni hodet hans på dette spillet:

«Her er det store muligheter for at det står 7, jeg har 16 HP og makker åpnet i 2 kløver. Hva kan Espen ha her? Han meldte 4 spar så har i hvert fall minst 3 kort i den fargen.. Hjerterfargen ser det ut til at motparten har, kanskje er Espen blakk i hjerter? Hvis han ikke har noen hjerterhonnører så må han ha ruter konge og AKQ i kløver.

AQx, –, KJxxx,  AKQxx? Espen hadde ikke åpnet i 2 kløver med mindre enn det. Hva gir dette Andrew for hans 2NT? Jeg tror ikke han har mer enn Kxxxx i hjerter for da hadde han nok hoppet inn med 4 hjerter i disse sonene. Hvis Espen har 5-5 eller 4-6 i minor så har han kløver ved siden av.

0-5-3-5 med kun hjerter K? Ja det hadde han nok meldt 2NT på. Da har Tony 5-6-0-2. Nei, det tror jeg ikke på. Hvis Tony hadde hatt 6 korts støtte til makker hadde han nok hoppet til 6 eller 7 hjerter så vi måtte gjette på slemnivå.

Espen kan altså ikke være blakk i hjerter, så da har han ikke 5-5 i minor. Hvis han ikke har noen HP i hjerter er han favoritt til å ha AQ i spar, KJ i ruter og AKQJ i kløver. Dette gir 4 sparstikk, 1 hjerterstikk, 4 ruterstikk og 4 kløverstikk, altså 13 stikk i NT. Skulle vi mangle en J eller 2 så kan det være 5 stikk å hente i både spar og ruter. I verste fall så går vel hjerterkutten.»

7NT – Pass rundt, utspill kløver 10 og bordet kommer ned med:

AQ9, 9X, KX, AKQ964

Tilbake til hodet:

«Ja ja, Espen, dette var minimum, men jeg liker vurderingen. Skal vi se 4 sparstikk, 1 i hjerter, 3 i ruter og 3 i kløver. 11 stikk. 12 så lenge Andrew ikke har 5 spar for spar 10 kan kuttes. Ok teste sparen først»

- Ace please. Ace of spades

«5,1,3,3 = 12 stikk. Hvorfor måtte du spille kløver ut da? Uten kløver ut hadde jeg hatt squeeze muligheter, men nå har jeg ikke overganger til det. Jeg vet hvordan det sitter nå, syd har 10, kxxxx, xx, jxxxx. Ok, tar kløver konge for å få det bekreftet.

- King of clubs, please.

«Som forventet, nord har 4441 og vi har dårlig tid»

- Play a hart

Boye legge damen, kutten går og de kan notere 13 stikk.

«Neste spill»

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.