Norsk Bridgeforbund

Norsk Bridgeforbund (NBF) har tre organisasjonsledd: Forbund, krets og klubb. Alle medlemmer av en klubb tilsluttet NBF er automatisk medlem av den lokale kretsen og forbundet. NBFs formål er:

  • Å utbre kunnskap om og forståelse for bridgesporten som positiv verdiskaper i samfunnet og for det enkelte individ gjennom et fellesskap preget av likeverd, lojalitet, ærlighet og demokrati.
  • Å organisere utøvelsen av bridgesporten på en måte som skjerper mental helse, stimulerer og utløser redelig konkurranse og skaper et trygt og godt sosialt miljø

Våre guider

Aktuelt i Organisasjon

Medlemsregistrering 2017

Medlemsregistrering 2017

Som varslet til alle klubbledere og kasserer i nyhetsbrev i november er det nå på ti...

MVA-kompensasjon for 2015

MVA-kompensasjon for 2015

Norsk Bridgeforbund har på vegne av sentralleddet samt underledd søkt om MVA-kompen...