25 års jubileum i NBF for Harald

Under helgens styremøte feiret styret i NBF og administrasjonen Harald som i år har jobbet 25 år i NBF.

25 års jubileum i NBF for Harald

 Jubileet ble feiret med kake og en velfortjent gave til jubilanten. Generalsekretær Allan Livgård holdt en tale til Harald for anledningen:

"Vi er i dag samlet her til en meget spesiell anledning, og uten tvil en meget ærefull en; NBF har i år en ansatt som har jobbet her sammenhengende i 25 år. 

Det var egentlig planen å markere dette på julebordet senere i kveld, men dessverre var du forhindret fra å delta. Derfor må vi benytte denne anledningen til å sette pris på den innsatsen du har gjort i alle disse årene.

Gratulerer Harald og ikke minst tusen takk!

Du er kontorets vandrende historieleksikon, så derfor er det litt vanskelig å ta en liten historisk reise uten å "få" historien av deg. Men jeg nå allikevel prøve, og du får eventuelt hjelpe meg der det er hull. Du ble ansatt i 1991 (Harald: 14. oktober!), og på den tiden ble NBF ledet av et av våre to æresmedlem, Rolf J. Olsen. Siden dengang har du hatt mange ledere; Julius Mo, Geir Norderhaug, Rune B. Anderssen, Rune Handal, Knut S. Brinchmann og undertegnede. Men selv om sjefene har blitt byttet ut har du bestått, og innenfor mange områder er det nok du som har vært den reelle sjefen. 

For mange av våre medlemmer er du "selve" NBF, vårt ansikt utad. Det er en posisjon du har oppnådd, ikke bare ved å jobbe her i 25 år, men i enda større grad ved å pleie organisasjonen med et hyggelig smil, en vennlig tone og alltid en velvillighet til å løse de minste og største problemer. Samtidig har du vært med på en rivende utvikling i NBF. Fra starten hvor mye av arbeidet var manuelt til våre moderne tider hvor mesteparten av arbeidet foregår elektronisk. Og du har vært sentral og uvurderlig i dette arbeidet.

NBF er veldig glad for å ha deg, og vi håper vi kan nytte oss av alle dine gode egenskaper i mange år til.

Tusen takk Harald!"