Begynnerturnering i Harstad

Etter at det har vært en nedadgående trend i flere år har bridgeklubbene i Harstad tatt tak for å bli flere bord i klubbene.  

Begynnerturnering i Harstad

 Det har resultert i en begynnerturnering med 11 par. og bedre deltakelse på klubbkveldene. Slike iniativ er det flere av rundt om i landet, og NBF vil gjerne takke alle som bidrar til å få flere til å delta i den flotte sporten vår. 

Resultat "Begynneren"

Fra kretsens hjemmesider kan vi lese at turneringen ble arrangert av de lokale ildsjelene Marianne Eriksen, Willy Roger Ottemo og Terje Lichtwark. Takk til dere.

Bilder fra turneringen:

Vinnerparet - Roe Jenseth og Hilde Elvik


2. plassen gikk til Ellen S Lind og Bente Lind


3. plass til Benta Haug Daae og Olav Daae


Man er konsentrert under det som kanskje er ens første bridgeturnering


Mye stikk til motparten - denne kontrakten går nok bet