Bridge-forskere i Oslo

Universitetet i Sterling har en gruppe som forsker på bridge - bridge og livsmestring, bridge og læring, og bridge og relasjoner. 23.-24. oktober var de i Oslo for å møte representanter fra Nordiske bridgeorganisasjoner, for å høre hva slags forskning vi vil ha nytte av.

Bridge-forskere i Oslo

Keep Bridge Alive

Forskningsgruppen er ledet av professor Samantha Punch. De som har fulgt nøye med på internasjonale bridgemesterskap de siste årene kan kjenne igjen navnet som en av Skottlands spillere på dame - eller mixlaget.

Punch er forsker (sosiolog), og ønsker å dedikere resten av sin forkningskarriere til forskning på bridge. Forskningsgruppen ønsker å etablere tankesport som eget forskningsfelt, i krysningspunktet mellom to forksningsfelt som allerede er etablert, sport- og fritidtsstudier.

Prof. Punch leder møtet mellom KBA-gruppen og Nordiske bridgeorganisasjoner, og presenterer her forskningen så lang. 

Anvendt forskning

Målene med forskningen er at den kan bidra til å 

  • endre folks oppfatning av bridge
  • øke deltakelsen i bridgemiljø
  • gjøre bridgemiljøene bærekraftige og klare for framtida

Professor Punch sier at hun ønsker at forskningen deres skal bli brukt av bridgeorganisasjoner verden over til å promotere bridge - både for å få flere spillere, og for å overbevise myndigheter om at det er viktig for samfunnet at folk deltar i tankesport. Derfor er Keep Bridge Alive gruppen interessert i å vite hvilken type forskning vi ser på som mest nyttig

Miriam Snellgrove er ansatt som forsker i Keep Bridge Alive gruppen 3 dager i uken. Snellgrove spiller ikke bridge selv, og syns det er fascinerende å observere oss mens vi engasjert beskriver bridge som verdens beste spill - et spill som gir oss lykke, spenning og mestring, samtidig som vi mister 80 % av våre nye medlemmer.

Samstemt Norden

Møtet i Oslo var et første steg for å danne et globalt Keep Bridge Alive nettverk, der man utveksler ideer og deler resultat og erfaringer. De Nordiske bridgeorganisasjonene som var tilstede på dette første møtet (Norsk Bridgeforbund, Svensk Bridgeforbund, Dansk Skolebridge) var helt samstemte i at det som ville vært mest nyttig for oss akkurat nå, var om de kunne finne ut hva slags effekt bridgeopplæring hadde på barn - om det økte læringsevnen i kjernefag, eller om det hadde positiv effekt på elevenes evne til å danne relasjoner til medelever.

  

Den Nordiske gruppen, som er et første steg i å etablere et globalt KBA-nettverk, var samstemte i hva som ville være nyttig forskning for oss. Fra venstre: Samantha Punch, Miriam Snellgrove, Micke Melander (virksomhetssjef i SBF), Martin Löfgren (nyvalgt president i SBF), Allan Livgård (generalsekretær NBF), Kari Anne Opsal (president NBF). 

Crowdfunding

Prof. Samantha Punch er ansatt av universitetet, mens resten av forskningsgruppen må finansieres eksternt. I februar lanserte de en crowdfunding-kampanje for å kunne ansette flere forskere i gruppen. Ideen var at bridgemiljø over hele verden vil ha nytte av forskningen, og om alle bidrar litt, vil totalsummen bli stor. Norsk Bridgeforbund donerte NOK 2,- pr medlem, og oppfordret samtidig medlemmene til å donere. Norsk Bridgeforbun takker alle som har bidratt! Fram til sommeren 2021 er forskningsgruppen finansiert av midler samlet inn gjennom kampanjen.

Om du ikke har fått sjansen til å bidra, og ønsker å gjøre det, kan du besøke siden for crowdfundingen opprettet av Universitetet i Sterling og donere der. 

Ønsker du å være med på crowdfundingen av bridge-forskningen? Besøk crowdfunding-kampanjen opprettet av Universitet i Sterling. Alle bidrag, små eller store, blir verdsatt og bidrar til videre forskning på bridge.

Interessante og nyttige nettsteder opprettet av KBA