BridgeMate brukerveiledning

Under "Brukerveiledninger" på SparTi-hjemmesiden finnes det nå en dansk brukerveiledning for BridgeMate og BridgeCentral (danskenes versjon av SparTi). Det som står om BridgeMate vil også være relevant for BK2000-brukere.

BridgeMate Pro Control Software (styringsprogrammet for BridgeMate) kan lastes ned fra produsentens hjemmeside (www.bridgemate.com).

BridgeMate brukerveiledning