Dagsorden og sakspapirer til kretsledermøtet

Dagsorden og sakspapirer til kretsledermøtet er nå sendt ut til alle kretsledere. 

Dagsorden og sakspapirer til kretsledermøtet

Mer info finnes under "Kretsledermøtet 2017" 

Vi håper alle kretsledere har anledning til å stille opp på kretsledermøtet. I tillegg til de ordinære sakene ga bridgetinget i 2016 møtet fullmakt til å endre klubbkontingentsatsen, og styret fremmer denne saken for møtet.

I tillegg har styret besluttet at de ønsker å utarbeide en langsiktig rekrutteringsstrategi for NBF. Strategien skal sikre at hele organisasjonen jobber sammen for å rekruttere nye bridgespillere i fremtiden. Vi håper at kretser/klubber blir med på å jobbe frem hvordan denne strategien skal utformes og tar en innledende diskusjon på dette under kretsledermøtet. Vi håper de kretsene som har kretsting innen kretsledermøtet kan sette av litt tid til å diskutere rekrutteringsstrategi, og at andre kretser også kan innlede og oppfordre til diskusjon.

Utkast fra nyhetsbrev om org. dagene vedrørende ny rekrutteringsstrategi:
«Skal Norsk Bridgeforbund fortsette i samme tralten? Eller skal vi gjøre noen grep som endrer måten vi tenker rekruttering? Skal vår hovedoppgave være å holde den voksende gruppen pensjonister aktive og åndsfriske, eller skal vi bli en organisasjon som satser på ungdommen? Skal vi gripe mulighetene og integrere alle nyankomne til landet, eller skal vi satse på bred tilstedeværelse på digitale plattformer?

Norsk Bridgeforbund starter nå arbeidet med å forme rekrutteringsstrategien for de neste 20 årene. Du kan være med å sette ditt preg på den.» 

Vel møtt til kretsledermøtet 2017!