Godkjenning av Ruterrapporter

På grunn av ferieavvikling er ikke Ruterrapporter etter 13. februar godkjent. 

Godkjenning av Ruterrapporter

Det betyr at klubbpoeng heller ikke er registrert på spillerne. Dette vil gjøres fra og med 5. mars.