Innkalling til kretsledermøte 2017

 I samsvar med vedtektenes § 8 – 1 innkalles herved til kretsledermøte i Bergen den 21. april 2017.

Innkalling til kretsledermøte 2017

Møtet vil finne sted på Quality Hotel Edvard Grieg.

Fullstendig dagsorden, årsberetning og revidert regnskap vil bli kunngjort av forbundsstyret innen 20. mars 2017.

Med vennlig hilsen
Kari-Anne Opsal /s/ Allan Livgård /s/
President Generalsekretær