Juniorbridge

Det nye Ungdomsutvalget har sammen med Pål Tore Fondevik laget et nytt nettsted for juniorbridge i Norge.
Du finner det her og på venstremenyen på side.

Juniorbridge