Kurs Spill Bridge 2 på BBO

Kurset Spill Bridge 2 starter på BBO (www.bridgebase.com) onsdag 1. mars kl 20-22. Kurset er gratis for medlemmer av NBF

Kurs Spill Bridge 2 på BBO

Fire utmerkede foredragsholdere er ansvarlige for undervisningen: Geo Tislevoll, Kristian Ellingsen, Anders Holmen Gundersen og Christian Bakke.

Kurset passer i hovedsak deg som har fullført et nybegynnerkurs og spilt fra 1/2 - 3 år i klubb.

Kurset vil følge boken Spill Bridge 2 kapittel for kapittel, og gå over 12 påfølgende onsdagskvelder med unntak av påske og 17. mai.

Fakta om Spill Bridge 2-kurset

  • Gratis
  • Åpent for alle medlemmer av Norsk Bridgeforbund
  • Veksler mellom teori og praksis - 45 min teori + 8 spill som passer til kveldens leksjon
  • Kan melde deg på med eller uten makker - alle får spille
  • Undervisningen foregår på BBO (www.bridgebase.com) 

Påmelding og mer info

Les mer om kurset (+ her finner du lenke til påmelding)