MVA-kompensasjon for 2015

Norsk Bridgeforbund har på vegne av sentralleddet samt underledd søkt om MVA-kompensasjon for utgifter i 2015, og organisasjonen er tildelt totalt kr 1.370.949. 

MVA-kompensasjon for 2015

Alle klubber og kretser som er medlem av NBF kan søke om MVA-kompensasjon. Alt som trengs er signert regnskap, revisjonsberetning og et kontonummer vi kan overføre pengene til. NBF håper enda flere klubber og kretser søker om MVA-kompensasjon i 2017 (for regnskapsåret 2016).

Lotteritilsynet varsler om at det i løpet av noen få år sannsynligvis kreves registrering i Frivillighetsregisteret for å kunne søke om MVA-kompensasjon.

Årets avkorting var på 23,6578% i forhold til det godkjente søknadsbeløpet. Totalt gis det ca 1,3 milliarder i MVA-kompensasjon.
NBF trekker 1 % i administrasjonsomkostninger som går til å dekke kostnader til regnskapsføring samt revisjon av ordningen.

Tildelt beløp fordelt på ledd:

  Søknadsbeløp Tildelt beløp
Norsk Bridgeforbund 1 176 701 903 046 (inkl. adm gebyr)
Kretser 86 534  65 401 
Klubber 532 558  402 501 

 
Tildelt beløp per underledd:

Underledd Berettige kostnader Søknadsbeløp Tildelt beløp
NBF Midt-Trøndelag 327 099   22 897  17 305 
NBF Østfold og Follo 207 005  14 490  10 952
NBF Vest Agder  161 504  11 305  8 544 
NBF Østerdal  105 436  7 381  5 578 
NBF Vestfold  151 371  10 596  8 008 
NBF Møre og Romsdal  131 278  9 189  6 945 
NBF Aust Agder  152 517  10 676  8 069 
Totalt kretser 1 236 210  86 534  65 401 
       
Tvedestrand BK  24 915  1 744  1 318 
Ås BK  57 764  4 043  3 056 
Åsane BK  373 981  26 179  19 786 
Bergen Ak. BK  246 920  17 284  13 063 
BK Grand  205 960  14 417  10 896 
Åsen/Frosta BK  76 320  5 342  4 038 
blibest.Bridge  374 210  26 195  19 798 
Farsund BK  118 646  8 305  6 277 
BK Ruterknekt  58 188  4 073  3 078 
Koppang BK  55 532  3 887  2 938 
Heimdal BK  105 984  7 419  5 607 
BK Tempo  76 921  5 384  4 070 
Kolbotn BK  338 713  23 710  17 920 
Bånnski BK  72 034  5 042  3 811 
Soon BK  129 561  9 069  6 854 
KGB   169 517  11 866  8 968 
Kløver ess BK  205 778  14 404  10 887 
Fredrikstad BK  199 201  13 944  10 539 
Horten BK  268 080  18 766  14 183 
Sarpsborg BK  286 546  20 058  15 160 
Moss BK  70 704  4 949  3 741 
Klepp BK  294 035  20 582  15 556 
Grimstad BK  66 177  4 632  3 501 
Kristiansand BK  29 642  2 075  1 568 
Lødingen BK  119 410  8 359  6 317 
Askim BK  117 455  8 222  6 214 
Engerdal BK  112 202  7 854  5 936 
Departementenes BK  39 810  2 787  2 106 
Måløy BK  108 390  7 587  5 734 
Gol BK  47 610  3 333  2 519 
Harestua BK  71 617  5 013  3 789 
Kragerø BK  168 258  11 778  8 902 
Lillehammer BK  93 997  6 580  4 973 
Melandsknekten  118 949  8 326  6 293 
Mo BK  137 656  9 636  7 283 
Molde BK  228 097  15 967  12 068 
Nesodden BK  237 470  16 623  12 563 
Nettbuss Midt-Norge BK  218 345  15 284  11 552 
Nærbø BK  122 440  8 571  6 478 
Nøtterøy BK  223 641  15 655  11 832 
Tasta Randaberg BK 127 274 8 909 6 733
Os BK 154 873 10 841 8 194
Ski BK 117 230 8 206 6 202
Sortland BK 213 692 14 958 11 305
Rena BK 74 579 5 221 3 946
Stavanger BK 125 415 8 779 6 635
Stavanger Pensjonistbridge 95 480 6 684 5 051
Søgne BK 171 872 12 031 9 093
Sandefjord BK 66 574 4 660 3 522
Torsnes BK 156 542 10 958 8 282
Trondheims BK 66 647 4 665 3 526
Sørreisa BK 167 127 11 699 8 842
Totalt for klubber 7 607 981 532 558

402 501

 

Totalt var det 7 av 25 kretser som søkte om MVA-kompensasjon, og 52 av 329 klubber.
Kretser og klubber som søkte var nok større enn gjennomsnittskretsen/klubben, men om vi tar utgangspunktet i at snittet av disse er gjennomsnittet har organisasjonen "gått glipp av":
Kretser: 168 174,-
Klubber: 2 144 091,-
Tallene over oppmuntrer forhåpentligvis flere klubber til å søke neste år!