Nyhetsbrev til tillitsvalgte - oktober

NBF sender hver måned ut nyhetsbrev rettet mot tillitsvalgte (fra og med høsten 2016). Vi vil også publisere flere av disse på hjemmesiden dersom det er ting som kan være av almenn interesse.

Nyhetsbrev for oktober:

Nyhetsbrev til tillitsvalgte - oktober