Påminnelse: MVA-kompensasjon for 2016 / søknadsår 2017

Alle kretser og klubber tilknyttet NBF oppfordres til å søke om MVA-kompensasjon for 2016. Det tar dere 5 minutter og er gode penger for klubben.

Se denne nyhetssaken for utbetalinger i 2016.

Påminnelse: MVA-kompensasjon for 2016 / søknadsår 2017

Frivillige organisasjoner får kompensasjon fra det offentlige for sine utgifter til merverdiavgift. Kompensasjonen tildeles av Stortinget i nasjonalbudsjett hver år, og har de siste åren vært på ca 1,2 milliarder kroner. NBF som sentralledd og kretser/klubber som underledd kan søke om støtte, men det er et krav at det sendes en samlet søknad for hele organisasjonen. 

Kretser/klubber som ønsker å søke må sende følgende til NBFs regnskapskontor, Viego, innen 1. juni:
- Signert regnskap
- Revisjonsberetning
- Kontonummer og organisasjonsnummer

Mer nøyaktig beskrivelse/eksempler/etc finnes i dette dokumentet

I 2016 ble det utbetalt kr 619.052,- til totalt 59 kretser og klubber. Det betyr at mange kretser og klubber ikke søker om støtte, og dersomt alle hadde søkt ville det innebært ca 2,3 millioner ekstra til organisasjonen. Vi oppfordrer herved alle klubber og kretser om å søke.

Merk at dere ikke skal spesifisere hvilke kostnader som har mva og hvilke som ikke har - søknadsbeløpet regnes ut i fra en formel hvor det offentlige har anslått at en frivillig organisasjon har 35 % kostnader som inkluderer mva.

Eventuelle spørsmål rundt ordningen kan rettes til NBFs regnskapskontor Viego:
Tlf: 380 20 290
Epost: post@viego.no

eller NBFs generalsekretær.