Referat fra styremøte 2-17

Referat fra styremøte 2-17 i NBF er nå publisert på våre hjemmesider. 

Referat fra styremøte 2-17

Styremøtet foregikk per telefon og som innført nylig blir nå referatet publisert sammen med noen av de relevante saksdokumentene.

Styremøtet denne gangen var i all hovedsak et informasjonsmøte, men det ble allikevel gjort noen beslutninger. Et par av disse var:

 

  • Det kommer nye bridgelover i 2017 og styret vedtok at disse skulle innføres fra og med 1. september 2017.
  • Det er foretatt lønnsoppgjør i NBF og styret vedtok at NBF følger statens rammer på 2,4 %.  

Neste styremøte i NBF vil avholdes underveis i Norsk Bridgefestival. (dato ikke fastsatt når dette skrives)