Rekrutteringsarbeid nytter!

NBF Østfold og Follo har nå 1.019 medlemmer - en vekst på 151 medlemmer fra 1.1.2006. Dermed har kretsen allerede nått stt rekrutteringsmål i handlingsplanen på 1.000 medlemmer innen utgangen av 2007. NBF Østfold og Follo er landets største krets, og den eneste med over 1.000 medlemmer. Vi gratulerer!

Rekrutteringsarbeid nytter!

De tre største klubbene i kretsen, Nesodden BK, Fredrikstad BK og Ski BK, er alle blant de fem største klubbene i landet. Det gode resultatet skyldes planmessig arbeid med nyrekruttering gjennom begynnerkurs. Kretsen har vist at det nytter å arbeide målbevisst for nyrekruttering.

NBF skal som kjent i høst gå ut med en rekrutteringskampanje som vil involvere alle landets kretser og klubber. Resultatene fra Østfold og Follo viser at det nytter å avbeide målbevisst med rekruttering, og vi håper dette vil inpirere hele bridge-Norge til innsats i rekrutteringskampanjen til høsten, slik at vi når måltallet på 2.000 nye medlemmer i NBF.

Vi gratulerer Østfold og Follo med god jobb!