Serviceavgift simultan januar-februar

Ved oppdatering av serviceavgifter i databasen fra årsskiftet, har den ekstra 10-kroningen i serviceavgift for simultanturneringer ved en feil blitt borte. Det innebærer at alle simultanturneringer i januar og februar har blitt fakturert med kr 13 i serviceravgift pr spiller i stedet for kr 23 pr spiller.

Vi kommer til å sjekke alle klubber som har deltatt i simultanturneringene i januar og februar, og debitere manglende serviceavgift i mars. Dermed blir dette fakturert sammen med ordinær serviceavgift for februar ca. 20.april.

Vi beklager det inntrufne.

Serviceavgift simultan januar-februar