Spill Bridge 2-kurs i gang på internett

Kurset Spill Bridge 2 har 92 påmeldte deltakere, og på onsdag var det 16 bord i sving.

Spill Bridge 2-kurs i gang på internett

Kurset er ment for de som nettopp har fullført et nybegynnerkurs, eller de som har spilt fra 1-3 år i klubb og ønsker å bli tryggere på spill og meldinger. Les mer om kurset.

Kurset er fulltegnet

Kurset har over 90 deltakere, og det er det maksimale vi håndterer under spilletreningen. Vi ønsker å garantere alle deltakerne god veiledning ved spillebordene, og da trenger vi en bridgelærer ved hvert spillebord.

Forelesningen er åpen for alle

Selv om kurset er fullt, vil forelesningene være åpne for alle å følge. Finn bordet til SB2 kurs onsdager kl 20.00 for å følge med. Husk å klikke "Start lytting" for å få lyd på bordet.

I tillegg kommer vi til å publisere deler av forelesningene på Norsk Bridgeforbunds youtubekanal. Følg oss på youtube for å få se videoene med en gang de legges ut. Nederst i denne artikkelen vil du se noen av videoene.

Har du en fadder kan du fortsatt bli med på spillingen. Det forutsetter at dere spiller sammen, og at fadderen kan ta på seg å veilede også motspillerne ved bordet dere sitter på. Send en e-post til bridge@bridge.no dersom dette er et aktuelt alternativ for dere.

Stor takk til bridgelærerne 

Vi sender en stor takk til alle bridgelærerne som stilte opp på onsdagen som var, og på onsdagene som kommer. Det er dere som gjør dette mulig:

Iwona Larsen (cruella), Tor Fevang (fevtor), Svein Ingar Sæter (sisis), Edgar Østrem (ADOSS), Inger Hjellemarken (ihj), Nico Keilman (Rhedy2), Zoja Milvang (ZM123), Per Tjelmeland (pertj), Elise B Høyland (spardam), Knut Kjærnsrød (knutk), Per Bryde Sundseth (bryde1), chat-ansvarlig Thea Indrebø , og foredragsholderne Geo Tislevoll (geot), Christian Bakke (chrien), Anders Holmen Gundersen (agunde) og sist, men ikke minst, Kristian Ellingsen (krisell).

Spill Bridge 2 - leksjon 1 - åpningsmeldingene og lasjering

Åpningsmeldingene:


Lasjering del 1:

Kommunikasjon: