Utredning av differensiert klubbkontingent

Bridgetinget 2016 ga styret i NBF oppgave å utrede differensiert klubbkontingent og tildelte særskilt fullmakt til Kretsledermøtet 2017. 

Utredning av differensiert klubbkontingent

NBF søker herved etter personer som kunne tenke seg å bidra i å utrede dette. Om du kunne tenke deg å hjelpe oss med å se på mulige løsninger for klubbkontingenten skal være, så setter vi pris på at du sender oss en epost på bridge@bridge.no.

En innstilling skal leveres til NBFs styremøte 25. - 26. februar hvor styret vil avgjøre om det fremmes en sak for kretsledermøtet.

Noen av momentene som bør vurderes:
- Klubbkontingenten er i dag kr 1.100 per klubb. Bør denne differensieres utifra medlemstall eller andre kriterier?
- Bør NBF se på andre modeller for denne inntekten?
- Påvirker klubbkontingenten NBFs mulighet til å tiltrekke seg nye medlemsklubber?

Arbeidet vil mest sannsynlig foregå over telefon/Skype og epost og er ikke honorert. 

Ved eventuelle spørsmål kan generalsekretær Allan Livgård kontaktes på allan.livgard@bridge.no/ 990 40 205