Deltakelse

Krets Kretsnavn

Antall deltakere

Antall
plasser
 9 Totalt: 158  
1 NBF Oslo    
2 NBF Østfold og Follo    
3 NBF Romerike og Glåmdal  21  
4 NBF Hedmark og Oppland    
6 NBF Østerdal  16  
7 NBF Buskerud    
8 NBF Vestfold    
9 NBF Telemark  22  
10 NBF Aust-Agder    
11 NBF Vest-Agder    
12 NBF Rogaland    
13 NBF Haugaland  6  
14 NBF Hordaland    
15 NBF Sogn og Fjordane  50  
16 NBF Møre og Romsdal    
17 NBF Sør-Trøndelag  14  
18 NBF Midt-Trøndelag    
19 NBF Nord-Trøndelag    
20 NBF Helgeland    
21 NBF Salten    
22 NBF Lofoten og Vesterålen    
23 NBF Troms og Ofoten    
24 NBF Vest-Finnmark  14  
25 NBF Øst-Finnmark 15