Feil i kortfil til simultan

I en del av kortfilene til simultanturneringene nå i høst er det feil i teksfila.

Filene til dubleringsmaskiner (.bri, .dup og .dlm) er korrekte. Men noen av .txt-filene er feil.

Tekstfilene er laget i et annet program enn filene til dubleringsmaskin, og da har det i noen tilfeller blitt gjort noe feil når de har blitt generert.

De som bare bruker filer til dubleringsmaskin, trenger ikke tenke på dette - disse filene ER korrekte.

De som bruker tekstfilene, bør være oppmerksomme på at noen av de mottatte filene kan være feil.
Det gjelder følgende datoer:
12. og 30. oktober og 20. november.

Tekstfilene er erstattet med nye, korrekte htmlfiler for disse datoene.

Hvis noen trenger korrekte filer, melder man seg av turneringene og deretter på igjen, så vil man motta nye filer.

Heretter vil vi benytte htmlfiler i stedet for tekstfiler, da disse kan genereres samtidig med filene til dubleringsmaskin, og dermed finnes det ingen mulighet til å gjøre noe feil.