Avansert søk


Torsdag 3. mai

På siste spillekvelden før vi tar en sommerpause (?) ble Ole Johnny og Øyvind best. Sammenlagt stakk Bjørn Sverre og Hans av med seieren.

Bjørn Sverre – Hans 55 57,14 59,38 56,25        227,77

Ole Johnny – Øyvind K 40 63,69 52,08 61,46    217,23

Yngve – Per Ivar 45 54,76 44,79 55,21              199,76

Werner - Ole Ingar 52,5 52,38 48,96 42,71        196,55

Ola - Olav/Thomass 45 32,74 60,42 51,04          189,2

Gunnhild – Kirstin 52,5 42,86 36,46 55,21          187,03

Olav Arne – Øyvind S 52,5 50 47,92 28,13         178,55

NBFs terminliste 2018-19

NM FOR KLUBBLAG:  
Påmeldingsfrist 1. okt 2018
1.-2. runde spilles innen 9. des 2018
3. runde spilles innen 13. jan 2019
4. runde spilles innen 17. feb 2019
5. runde spilles innen 17. mar 2019
6. runde spilles innen 28. apr 2019
Finale 30. mai - 2. jun 2019
   
NM FOR PAR:  
Finale 21. - 23. sep 2018
Fordeling av plasser 15. jan 2019
NM par semifinale, siste frist 7. apr 2019
NM par semifinale, anbefalt dato 6. - 7. apr 2019
   
SERIEMESTERSKAPET:  
Betalings- og påmeldingsfrist 1.-3. divisjon 1. okt 2018
1. spillehelg 1.-2. divisjon 26. - 28. okt 2018
1. spillehelg 3.-4. divisjon 3. - 4. nov 2018
2. spillehelg 3.-4. divisjon 2. - 3. feb 2019
2. spillehelg 1.-2. divisjon 9. - 10. feb 2019
   
NM DAMELAG:  
Påmeldingsfrist 3. mar 2019
Spilletidspunkt 8. - 10. mar 2019
   
NM VETERANLAG:  
Påmeldingsfrist 3. mar 2019
Spilletidspunkt 8. - 10. mar 2019
   
BEDRIFTSMESTERSKAPET FOR LAG:  
Påmeldingsfrist 3. mar 2019
Spilletidspunkt 8. - 10. mar 2019
   
NORSK BRIDGEFESTIVAL 2019: 2. - 10. aug 2019
Nybegynnertreffet 5. - 8. aug 2019
Juniorleir 28. jul - 2. aug 2019
   
Marit Sveaas International Bridge Tournament 2019: Dato ikke fastsatt
   
BRIDGE FOR ALLE:  
Bridge for Alle Tenerife, begynnerkurs 12. - 24. nov 2018
Bridge for Alle Tenerife, videregående kurs 12. - 24. nov 2018
Bridge for Alle Tenerife, turneringer 12. - 24. nov 2018
Bridge for Alle Tenerife, turneringer 7. - 26. jan 2019
Bridge for Alle Storefjell Dato ikke fastsatt
   
MP-TREFF: 3. - 6. des 2018
   
KRETSLEDERMØTE: 26. apr 2019
ORGANISASJONSDAGER: 27. - 28 apr 2019
   
Med forbehold om endringer  

Brynjar

 Tredje kveld av Arv cup 3 ble vunnet av Jarle og Tor Arne med Brynjar og Bernt på andreplass.

Sammenlagt leder Svein Gunnar og Kurt Ove med Brynjar og Bernt på andre plass

UKE18

Aurskag Sparebank cup 2018 og Follo 1. mai Cup.

 Lørdag forrige uke var 59 par på plass i Aurskog. Av dem var der 6 par med lokale spillere og best var Christoffer Heldahl- Cato Saxgaard på 12. og Tommy Lødding- Olav Erik Didriksen på 13. plass. Tor Ivar Bang- Are Aarebrot vant med Siv Thoresen- Jo-Arne Ovesen på 2. plass og John Ivar Seiersten- Svein Seiersten kom på 3. plass.

1.mai var maksimale 50 par meldt på til spilling i Folkets hus på Ski. Av dem var det 8 par med spillere fra vår lokale region. Best av dem var Ove Gundersen- Tom Gjøs som fikk en flott 4. plass. Gunn Kari Helness- Lise Blågestad vant med Tom Johansen- Lasse Aaseng på 2. og Tor Ivar Bang- Dag Paulsen på 3. plass.

 To spill med lokale spillere, først fra 1. mai Cup-en. Nord giver i gunstig sone.

                              Sp KDJ6

                              Hj 872

                              Ru K53

                              Kl 1074

Sp A9532                           sp 104

Hj 4                                     hj D953 .

Ru 98                                  ru A762

Kl D9532                            kl KJ6

                              Sp 87

                              Hj AKJ106

                              Ru DJ104

                              Kl A8

  Arne Jordestedt (N) og jeg passet og Torfinn Wilhelmsen fant hånden for tynn for innmelding. 2 kløver fra Arne viste 3 kort hjerter og ca 9-10 poeng og 2 ruter fra Flemming viste interesse for mulig utgang. Så fulgte fra dem 2 spar, 3 kløver, 3 ruter og 4 hjerter. Vi bare passet. KL 2 ut gikkl til min konge og esset. Hj A ble tatt og kl 8 spilt til Torfinns dame. Ny kløver til 10, knekt og stjeling. Så kom spar fraspilleførerog Wilhelmsen måtte nesten stikke med esset og fri seg med ny spar til bordet. Så kom trumf til liten og knekten og med sak av kløver fra Vest var sitsen avklart. Ru D beholt stikket, det samme gjorde ru J for jeg kunne jo ikke slippe bordet inn gratis. Men tredje runde ruter til kongen måtte jo stikkes. Jeg prøvde meg med ruter, 10-eren hos Johnsen sto jo, men han måtte stjele. Inne på bordet kom stående spar og igjen med hj D5 foran Syd sin hj A10 ble jo mitt håp om bet gjort til skamme. Pent spill og delt topp. Bare 4 par hadde meldt og vunnet 4 hjerter for +21. Noen andre hadde gått bet- med tilsvarende minus.

 

Et spill fra Aurskog så slik ut, Syd giver i gunstig sone.

                              Sp J9

                              Hj KDJ7

                              Ru K87

                              Kl DJ97

Sp K654                              sp AD109732

Hj 109                                 hj 4

Ru AD3                               ru 542

Kl A642                               kl 105

                              Sp -

                              Hj A86532

                              Ru J1096

                              Kl K83

Knut Molander kunne med 6- kort hjerter, renons i spar og i alt 8 hp åpne med svake 2 hj. Makker Per Rømoen hadde god støtte og ca 4 stikk å by på men valgte å passe da Knut kan ha en dårlig hånd og han jo manglet ess. Øst hadde jo ikke lyst til å gi motparten billig kontrakt, og makker måtte ha en del å by på. Derfor 2 spar, pass fra Knut og Vest støttet til 3 spar. Påny pass fra Rømoen, me<n da Øst la på til 4 spar kom han med igjen. 5 hjerter fra Nord ble doblet, helt naturlig! Spar ut og etter uttrumfing var det bare å håpe på ru D i Vest. Det stemte, Ø-V kunne bare få stikk for kl A og ru A., og +650 ga delt topp og +25 i score.

 

Spesial-svar ved 5-ess BW, Exclution Blackwood og andre spesialiteter.

Forrige uke ble svar ved bruk av 5-ess Blackwood, såkalt RKCB forklart. Konvensjonen brukes med avtalt trumf eller der hopp til 4 NT bekrefter sistnevnte farge som trumf. Siden konge og dame i trumffargen er helt vitale nøkkelkort er systemet bygd opp så man i mange tilfeller kan avdekke om disse er på plass eller mangler. Vanligste svarsystem på 4 NT fra makker som RKCB er ar 5 kl viser 0 eller 3 av de totalt 5 essene mens svar 5 ruter viser 1 eller 4 av de 5 key card*s. 5 spar viser 2 uten trumf dame og 5 spar 2 med trumf dame. Hopp til 6- trinnet viser at man har 2 key card samt er renons i fargen. Er man renons i farge rangert høyere enn trumfen (f.eks renons i spar og hjerter er avtalt trumf) hopper man i trumffargen for å vise dette.

 Men mangler man trumf dame kan denne avdekkes, vi har den eller ikke, i to tilfeller. Er spar trumf kan man med relefargen, 5 ru over 5 kl og 5 hj over 5 ru, spørre om trumf dame finns hos makker.Er hjerter trumf får man bare etter svar 5 kløver spurt etter damen i trumf. Da brukes 5 ruter til det formålet. Hvis svarer IKKE har trumf dame (når det spørres etter den) melder man trumffargen på 5- trinnet. Hvis man har trumfdamen er alle andre bud bekreftelse på dette, 5 NT bekrefter trumf dame men 5 spar (med hjerter trumf) viser i tillegg sp K og farge på 6- trinnet tilsvarende laveste umeldte konge samt damen.

 Hvis den som spør etter essene finner at paret har samtlige 5 key card, kan man om aktuelt melde 5 NT. Nå er det vanligst at det er en helt bestemt konge man ønsker at makker skal ha, og derfor bruker de fleste nå å svare ved å vise laveste ekte konge som ikke allerede er vist. Har man to ikke avdekkede konger kan man hoppe direkte til storeslem i trumf. Det er fordi 5 NT indirekte er en invitt til storeslem!

 

Så Exclution BW eller Voidwood BW på engelsk (void= renons) som dekker spesielle situasjoner. Sett at du har følgende meget sterke hånd:

Sp ADJ63

Hj KD104

Ru –

Kl KDJ5

 Du åpner med 1 spar (noen velger 2 kløver på spillestyrke, ca 9 stikk) og makker gledelig støtter med hopp til 3 spar! Bruker dere Stenberg (invitt/ krav) vil dette vise ca 10-11 poeng. Nå er slem omtrent bestandig sikker,  og du sjekker det ut! Du kan selvsagt begynne med kontrollbud 4 kløver (minst 1. eller 2. kontroll, A eller K, renons eller singel), men du er jo mest interresert i å få greie på makkers høye kort UTENOM i RUTER, for der er du jo selv renons! Hopp til 5 ruter over makkers støtte er nå ess- spørsmål utenom ruter, for 5 ruter garanterer renons hos deg. Best er det å bruke RKCB- rekkefølgen, 5 hj viser 0 eller 3 key cards, 5 sp viser 1 eller 4, 5 NT viser 2 osv.

 Svarhånden kan ha:

Sp 10984

Hj A6

Ru D109

Kl A876

 På 5 ruter svarer man 5 NT og åpner vet da at enten mangler sp K eller så er esset i hjerter eller i kløver ute. Men 6 spar meldes selvfølgelig!

 

Hvorfor gikk det slik?

 I mange spill kan rene tilfeldigheter føre til et annet resultat enn de andre parene har oppnådd. Du kan ha fordel av det, eller det kan gå i din disfavør. Et eksempel fra Torsnes BK denne uka. Vest giver og alle i faresonen.

                              Sp 10986

                              Hj J94

                              Ru J653

                              Kl D9

Sp KJ5                                 sp A

Hj AKD83                           hj 107652

Ru 82                                  ru 97

Kl 1064                kl AK853

                              Sp D7532

                              Hj -

                              Ru AKD104

                              Kl J72

 Det var naturlig å komme i 4 hjerter av Vest. Men ved noen bord kan Syd om det gis anledning på 2- trinnet å komme innpå med 2 spar. Da er det kanskje mulig å driste seg til en stamp, 4 spar doblet er bare 500 ut mot soneutgang i hjerter. Vi møtte Lise Klev (N)- Ingebjørg Berger (S) og som vest åpnet jeg med 1 hjerter, pass fra Lise og Arne Marthinussen hoppet til 2 NT, invitt Stenberg. Ingebjørg dristet seg innpå med 3 ruter, jeg meldte 3 hjerter (min) og Arne krevde med 3 spar. Jeg hadde ikke noe å cue- bid på 4- trinnet og fikk spille 4 hjerter.

Ruter ut til to toppstikk  hos Berger, og da kl DJ ikke satt dobbel ble det taper i den fargen og 10 stikk, +620. Howellslipp opp for notering og ren bunn til oss. Alle andre fikk 11 stikk, uten bud i ruter fra Syd vil jo Nord tryggest spille ut sp 10! Bridgen er rund, gi og ta, men med et smil!

 

Gressvik BK 30/4. 4. av 5 kv klubbmesterskap, 16 par, M= 0

1.Bjørn Brovold- Hans Petter Brynildsen +37,1

2.Tor Martinsen- Jan P. Johannesen +27,8

3.Eva og Tormod Eriksen +23,1

4.Marianne Kreutz- Robin Watson +17,1

5.Per Even Melbye- Jens Henrik Utne +16,9

6.Siggen Holden- Kari Gudmundsen +15,9

7.Hans Petter Stavrum- Lars Emil Rode +11,6

8.Tone Nordstrrøm- Øyvind Johannessen +10,1

9.Hellen Ødegaard- Johnny Bråthen +4,6

 

Torsnes BK 30/4. 18 par, M= 0

1.Steinar Fugleneb- Anders Fugleneb +54

2.Knut Lerfald- Svein Åstrøm +35

3.Atle Evensen- Ove Gundersen +33

4.May  Liss Lian- Knut Molander +30

  Lars Mosby- Harald Ulfsrød +30

6.Arne Marthinussen- Tore Farbrot +25

7.Kirsten Langseth- Thor Kjennbakken +24

8.Reidun Hox- Arnfinn Holt +16

9.Arild Pettersen- Arne Aarø +4

 

Hvaler BK 2/5. 12 par, M= 0

1.Jan Erik Holm- Tore Trondsen +48

2.Astrid Renertsen- Kirsti +31

3.Jan Martinsen- Geir Næss +8

4.Eva og Tormod Eriksen +3

   Morten Andresen- Bjørn Brovold +3

6.Jon Egil Andersen- Kai Karlsen +2

 

Pensjonistbridge 3/5. 14 par, M= 132

1.Gerd Skjærstad- Eva Eriksen 167

2.Ingegerd Spillum- Erik Svendsen 153

3.Grete Simonsen – Geir Næss 150

4.Hilmar Frønningen- Per Even Melbye 148

5.Siggen Holden- Kari Gudmundsen 138

6.Arnt Løfblad- Arnt Storvik 132

 

Klubb 44 den 3/5. 9 par, M= 72

1.Per Kristiansen- Jan Heimdal 100

2.Øyvind Johannessen- Hilmar Frønningen 81

3.Tone Nordstrøm- Morten Olsen 77

4.Nils Haakensen- Per Nordmark 74

5.Gunnar Bergmann- Arne Kristiansen 69

 

Sarpsborg BK 3/5. 26 par, M=0

1.Jon Martin Tøsse- Anders Fugleneb +88

2.Erik Lande- Asbjørn Løkkeberg +73

3.Per Rømoen- Jan Talberg +50

4.Arne Marthinussen- Tore Farbrot +48

5.Tom Gjøs- Lars Helgesen +42

6.Jens H Gundersen- Jan Steinar Mydland +37

7.Tommy Lødding- Ove Gundersen +30

8.Frode Johnsen- Atle Evensen +22

9.Thor Kjennbakken- Torfinn Wilhelmsen +19

10.Rune Johnsen- Stein Øren +16

   Hanne Høgmo- Øystein Loe +16

12.Trond Juliussen- Tommy Blom +13

13.Gorm Norstad- Roar Johansen +11

14.Inge3r Opsund- Irene Pettersen +4

 

 

SOMMERBRIDGE 2018, av PHL

Mandag 7. mai starter sommerbridgen. Med untak av 2. pinsedag, arrangerer vi sommerbridge, hver mandag, ut august,  på Lunderød, med spillestart kl 18.00. Kveldspremier m/gavekort fra Vinmonopolet (v/minimum 5 fulle bord!), mens det blir sammenlagtpremier for de 25% beste som har 6 tellende resultater med 6 forskjellige makkere! Iår bruker vi klubbpoengskalaen til NBF når vi regner "sammenlagten". Dersom du/dere har problemer med å rekke starten (kl 18.00), kan du ringe meg på 900 56777, så prøver vi å løse problemet! Mangler du makker kan du ringe meg, så skal jeg i hvert fall prøve å hjelpe deg med å finne en, men det sikreste er selvsagt å komme med makker!

Spillere som har vært på kurs i xyz, xynt, kløverføringer og styrke-svakhetskast, kan selvsagt ta med seg "jukselapp". Jeg håper at spillere fra klubben som behersker det som ble gjennomgått på kurset, hjelper til når det trengs!

Vel møtt bridgevenner!

Terminliste 2018/2019

Her finner du sesongens terminliste:  Terminliste 2018/2019 Østerdal bridgekrets  Da er det bare å finne frem kalenderen, og sette av alle datoer for morsom bridgespilling fremover!