Avansert søk


Innkalling til årsmøte

 

Årsmøte 20. februar kl. 1800

 

Innkalling

Gi oss grassrotandelen

Spiller du lotto eller andre spill i Norsk Tipping inviteres du herved til å støtte Asker BK med grasrotandelen.  Er du vant til å logge inn på nettsidene til Norsk tipping kan du gå til https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/grasrot_sok. Der kan du logge på. Søk så opp "Asker bridgeklubb". Og velg "Tilknyt nå". Eller gå til din komisjonær med eller uten strekkoden du finner under "Les mer...". Han vil da fikse det.

UKE05- 18

Dyktighet og litt flaks gir pluss!

 Ove Gundersen som hadde fått Morten Pettersen som makker 1. kveld av klubbmesterskapet i Fredrikstad BK er en fargerik spiller som ofte finner kreative løsninger. De hadde solid start med overlegen ledelse. Et par «høydare» som bidro sterkt.

 Du kan få se hvordan aggressiv stil i praksis virker. Her er Nord giver og alle i faresonen. Studer Vest sin hånd først!

                               Sp 3

                               Hj K108

                               Ru KD4

                               Kl D98632

Sp K                                      sp DJ4

Hj D9765                             hj AJ432

Ru J108765                         ru 93

Kl A                                       kl J105

                               Sp A10987652

                               Hj -

                               Ru A2

                               Kl K74

Nord og Øst (Morten) passet mens Syd åpnet med 1 spar. ØV brukte Michaels overmeldinger og 2 spar fra Ove i Vest viste hjerter samt en minorfarge, oftest 5-5+. Avventende pass fra Nord og så hopp til 4 hjerter fra Pettersen. Da Syd nå kunne stå på videre med 4 spar følte Gundersen det forsvarlig å kjempe videre med 5 hjerter. Den kontrakten ble doblet av Nord og det gikk så pass rundt. Spar ess ut og  skift til kløver ga enkelt spill, det var en taper i trumf og to i ruter. Mer spar i 2. stikk kan heller ikke gi mer enn 4 tapere med heldige valg i trumf. -500 ga lederparet +7 siden majoriteten hadde fått spile 4 spar av Syd med 10 stikk.

 En digresjon- tenk deg at Syd åpner med 4 spar. Hvordan kan da Vest «forsvare» seg? Passer du eller melder du og da i tilfelle hva? En moderne teknikk er å benytte «unusual NT- overcall», at 4 grand nå viser en to-fargehånd. Melder Vest 4 NT over 4 spar prefererer Øst mellom de to laveste umeldte fargene, melder 5 kløver, men da går Vest videre med 5 ruter og viser da begge de røde fargene. Øst avslutter da  selvsagt med 5 hjerter. Vest må unngå å gjette rød farge direkte, for 5 ruter er ingen god butikk!

 

 Rett etter pausen hadde Øve som da satt Syd en heller beskjeden gjenmelding, men deretter tok det hele seg kraftig opp! Øst giver i gunstig sone.

                               Sp 765

                               Hj DJ5

                               Ru A9643

                               Kl K9

Sp                                          sp

Hj                                           hj

Ru                                          ru

Kl                                           kl

                               Sp A102

                               Hj A

                               Ru KJ2

                               Kl AJ7652

 I 2. hånd var åpningen fra Ove 1 kløver som Morten svarte 1 ruter på. Gjenmelding 2 kløver viser jo ubalansert hånd men vanligvis er ca 15 hp max styrke. Pettersen ante nok at kortene kunne tåle noe mer og høynet til 3 kløver. Den invitten var kjærkommen og Gundersen med 17 hp spurte etter kontroller med 4 NT. Da Nord kunne svare 5 hjerter (2 av de 5 kontrollene der kl K teller som ess, men Nord benekter kl D i tillegg) ble avslutningen 6 kløversom var paret alene om. Hj 10 kom ut og som leserne ser står og faller kontrakten på ruterfargen. På trumf mot bordet kom Vest nemlig på med damen, og kl 9 ble dekket av Øst med 10-eren mens Vest nå var utsolgt. Ubehagelig med taper i trumf, og bordet har ikke særlig med forbindelser. Løsningen var å spille ru J. og da Øst hadde ru 108 dobbel var ru D fanget og ruterlengden ga de to avkastene i spar Syd trengte for å vinne. +9, ren topp.

 

Flere gode råd til spillefører.

«Reverse dummy»- spill som Leif Rostad også forklarte på kurs og i klubbene (se to siste ukene) er ikke så vanskelig om du kjenner teknikken. Her er du kommet i 7 hjerter av Syd, Vest spiller ut kløveress, og du og du får vite at motpartens hjerter og ruter er fordelt 3-2. Vinn 13 stikk!

                               Sp D83

                               Hj D1095

                               Ru K102

                               Kl D106

Sp                                          sp

Hj                                           hj

Ru                                          ru

Kl                                           kl

                               Sp AJ105

                               Hj AKJ6

                               Ru ADJ86

                               Kl –

Mange ser at er sparkonge i Øst vinner vi med enkel finesse. Men det gir bare 50% vinnersjanse. Kan den økes?

 I de to røde fargene har du 8 kort til sammen. Altså er 5 kort ute, og mest sannsynlig er da 3-2 fordeling med 68% sannsynlighet. Du har alle de høye trumfene og kan godt stjele med utspillet med ess eller konge. Så kan du spille ruter til 10-eren og stjele en kløver til med hj J. Spill trumf til bordet og stjel også kl D (med din siste trumf). Ruter til kongen følger så og du tar ut trumfen med sak av de tre små sparene på hånden. Hånden din står nå, 13 stikk!

 

Fargebehandling kan være lett. Mangler du esset men ellers har de høyeste kortedne er det bare å drive ut esset. Etterpå står de andre. Mangler du bare kongen håper du den sitter foran esset og spiller opp mot det med finesse som gir 50 % sjanse. Men en del kort- kombinasjener bør vi ikke røre selv, men overlate det til motparten. Noen eksempler:

                               Kl K109

Kl J852                                                  kl D73

                               Kl A63

 Spiller Syd selv fargen kan det med rett motspill bare bli stikk for ess og konge. Øst og Vest kjenner regelen om lavt i 2. hånd. Tvinges motparten, f.eks Vest,  til å spille fargen, kan Syd få tre stikk.Spiller Vest 2-eren legges bare 9-eren fra bordet og du får for den men stikker Øst sin honør. Etterpå kan Syd ta finesse gjennom Vest og få for både 10-er og ess.

 

 Et lignende eksempel er dette:

                               Ru AJ5

Ru K1084                                            ru D76

                               Ru932

 Er vi som Syd tvunget til å spille fargen, kan vi med korrekt motspill bare få ett stikk. Spiller vi 9-eren, skal Vest dekke med tieren og Øst tar bordets knekt med damen. Vi kan bare få ett stikk.

 Er det Vest som spiller ruter, f.eks fireren , får vi håpe at Vest har tieren og bare en av de andre honørene. I dette tilfellet er Øst tvunget til å ta for damen når vi legger lavt fra bordet. Senere kan vi ta en finesse over Vest sin konge og få to stikk i fargen. En annen ting er at hvis Vest er tvunget til å røre fargen, bør han i dette tilfellet spille tieren og ikke fireren. Da fanges knekten i bordet og Syd kan bare få ett stikk.

 

Vi bytter ut ett kort hos Syd og Nord slik at fordelingen i fargen er slik:

                               Ru AJ9

Ru K1084                                            Ru D76

                               Ru 532

 Vi skal spille fargen fra Syd. Når Vest legger lavt (å legge tieren er grov feil for det hjelper bare Syd), skal spilleren legge nieren hos Nord i håp om at Øst må på med en høy honør. Det er bedre å ta finesse med nieren enn med knekten av den grunn at den siste finessen lykkes bare i et tilfelle, nemlig at Vest har både kongen og damen. Finesse med nieren lykkes i to tilfeller- når Vest har K10.. eller D10… 9-eren tvinger her ut en høy honør hos Øst, og neste gang tar vi en ny finesse med knekten.

 

 Den siste kombinasjonen er lettere:

                               Sp K1098

Vest                                                     Øst

                               Sp 642

Vi ønsker å få to stikk. Vi spiller en liten fra Syd (fra svakhet opp mot styrke), og når Vest legger lavt, bruker vi åtteren hos Nord. Spillemåten lykkes om Vest har Knekten eller Damen. Det spiller ingen rolle hvordan kortene ellers er fordelt. Bruker Øst Knekten eller Damen første gang, tar vi senere finesse gjennom Vest. (Dobbeltfinesse lykkes i 75% av tilfellene mens alternativet liten til Kongen direkte bare har 50% sjanse).

 

Suksess med stil utenom standard!

 På nyåret arrangeres det flere bridgeferier i syden. Også i år var Ingebrigt Jensen m.fl. Polar BKs tur til Thailand, Finn Brandsnes tur til Puerto de la Cruz og NBF-meeting med Per Bryde Sundseth- Knut Kjernsrød på Tenerife godt besøkt. Det er turneringer, litt kursing og mye ferieliv for øvrig det meste av januar.

 Mange lokale og regionale spillere deltok også i år og brukbare prestasjoner kunne noteres.

Her et spill der Gorm Norstad (Ø) spilte med uvant makker. Øst og alle.  Gorm åpnet med 1 grand og makker spurte med 2 kløver (Stayman) etter majorfarge. Nord gikk så innpå med 2 spar. Hva ville du meldt på Øst sin hånd?

                               Sp AKD74

                               Hj 85

                               Ru DJ72

                               Kl 64

Sp J10                                   sp 652

Hj KD93                               hj A62

Ru K86                                 ru A1053

Kl D1032                              kl AKJ

                               Sp 983

                               Hj J1074

                               Ru 94

                               Kl 9875

 Etter dette har Vest nesten sikkert 4 kort farge i hjerter. Gorm satset på at en 4-3 tilpasning kunne være spillbar og meldte 3 hjerter over 2 spar. Vest høynet naturlig nok til 4.

 Tre ganger spar ut til stjeling. På tre runder trumf var Nord utsolgt 3. runde, hjerteren satt  dessverre ikke rundt imot, men det slulle jo spilles. Fire runder kløver måtte Syd følge på og to ganger ruter gikk også greit for Vest måtte følge hver gang. Vest fikk dermed det 13. stikket på hj J, men utgangen gikk hjem til +13 i score.

 

Glimt fra klubbene denne uka.

 

 

Gressvik BK 29/1. 14 par, M= 0

1.Astrid og Hans Lindberg +30

2.Bjørn Brovold- Hans Petter Brynildsen +21

3.Solveig Arntzen- Ottar Sundt +15

4.Monika Bråten- Geir Næss +11

5.Tor Martinsen- Jan P. Johannesen +7

6.Anita Skaldebø- Ronny Blakkestad 3

7.Arnt Storvik- Nils Haakensen +0

 

Torsnes BK 29/1. 17 par, M= 0

1.Kirsten Langseth- Thor Kjennbakken +77,5

2.Arne Marthinussen- Egil Meyer +74,3

3.May Liss Lian- Knut Molander +35,5

4.Ove Gundersen- Anders Fugleneb +28

5.Flemming Johnsen- Svein Grimstad +25

6.Per Rømoen- Lars Mosby +18,3

7.Anne Lise Jensen- Anne Karin Kjøniksen +16,2

8.Knut Lerfald- Svein Åstrøm +12,9

9-Turid Nordby- Grete Simonsen +6,5

 

Fredrikstad BK 30/1. 1. av 5. kv- KM, 20 par, M= 0

1.Ove Gundersen- Morten Pettersen +58

2.Arne Jordestedt- Flemming Johnsen +39

   May Liss Lian- Knut Molander +39

4.Hans Lindberg- Per Even Melbye +28

5.Tom Gjøs- Magnus Larssen +26

   Erik Svendsen- Per Baardsen +26

7.Tone Annette Olsen- Tore Farbrot +18

8.Per Rømoen- Svein Grimstad +15

  Atle Evensen- Arild Simensen +15

 

Hvaler BK 31/1. 9 par, M= 48

1.Else Kjølberg- Gro Hultman 56

   Monica Hultmann- Morten Andresen 56

3.Stine Heimdal -Jon Egil Andersen 55

4.Tobias Holm- Jan Erik Holm 52

5.Anne Eikeland- Kai K 51

6.Roar Sørensen- Frank Hultmann 49

7.Nina Reinertsen- Morten Eggum 48

 

Pensjonistbridge ½. 15 par, M= 132

1.Per Baardsen- Hans Petter Stavrum 178

2.Ingegerd Spillum- Erik Svendsen 149

3.Per Even Melbye- Hilmar Frønningen 148

4.Arnt Løfblad- Arnt Storvik 145

5.Siggen Holden- Kari Gudmundsen 144

6.Anne Lise Amundsen- Tore Falch 136

  Turid Nordby- Reidun Hox 136

8.Lise Klev- Ingebjørg Berger 134

9.Monika Bråten- Arne Marthinussen 133

 

Klubb 44 den ½. 10 par, M=108

1.Jan Erik Holm- Tore Trondsen 143

2.Gunnar Bergmann- Arne Kristiansen 118

3.Jan Heimdal- Walter Adamsen 118

4.Per Nordmark- Nils Haakensen 116

5.Hilmar Frønningen- Øyvind Johannessen 113

6.Britt og Arnfinn Holt 108

 

Sarpsborg BK ½. Handycapturn, 31 par, M= 0

1.Tommy Lødding- Olav Erik Didriksen +109,2

2.Hans Petter Stavrum- Lars Emil Rode +82,7

3.Per Rømoen- Jan Talberg +71

4.Tom Gjøs- Lars Helgesen +66,3

5.Erik Lande- Torfinn Wilhelmsen +48,1

6.Jan Thore Karlsen- Bjørn Ødegård +43,1

7.Ove Gundersen- Anders Fugleneb +38,8

8.Håkon Ingul- Arild Olsen +35,6

9.Arne Marthinussen- Jan Erik Olsen +29,1

10.Cato Saxgård- Jon Martin Tøsse +25,5

11.Grethe Brandstorp- Arild Lysaker +19,9

12.Ivar Rotefoss- Thomas Feilberg Jacobsen +10,1

13.Svein Kaaterud- Kjell Aadahl +7,5

14.Svein Grimstad- Geir Holth +7,3

15.Tor Elverhøi- Kai Johansen +4,1

16.Astrid og Hans Lindberg +4

Kretsstyremøtereferat 10.01.18

Kretsstyret holdt møte 10. januar, og her kan du se referat fra dette telefonmøtet:  Kretsstyremøtereferat 10.01.18  

Oslo-Impen

 Oslo krets arrangerer Oslo-Impen 7. april 10:30 på Økern. 
Startkontigenten er på 250,- per spiller. 

Bare å møte opp!

Påmelding: bridge.no/ruter/turneringsinfo/1/3134 

Klikk lenken nedenfor for en høytidelig innbydelse. 

Innbydelse

KM Par Oslo -Fredag 20. april

 Kretsmesterskapet i Oslo for par arrangeres fredag 20. april 18:00 på OsloBridgen på Økern.

Påmelding

Innbydelse

Årskontingent for Arendal BK's medlemmer, for 2018, av PHL

Følgende 26 har pr. 23.01.2018, betalt årskontingenten for neste sesong, 2018:

1. Petter H. L., 2. Espen L., 3.Jan Arild, 4. Per Elvin, 5. Bo Lennart, 6. Øyvind, 7. Johan S.B., 8. Randi, 9. John Arthur, 10 Kjetil Astrup, 11. Tor Birkeland , 12. Per Egil Westin, 13. Trond Furseth, 14. Espen Holm, 15. Tore M. Eek Jensen, 16. Per Anton Lauvsnes, 17. Mette Steel, 18. Kåre Årseth, 19. Reidunn Andreassen,  20. Fred Wahlquist, 21.  Grunde Thorsen, 22. Arild Langemyr, 23. Ivar Tvedt, 24. Svein Kåre Mjølhus, 25. Vidar Eikhom, 26. Trond Harald Hegrand og 27. Tom Danielsen

Her kommer de 2 som var medlem i 2017, og som ikke har betalt årskontingenten for 2018:

1.Tore Kjell Dalene, 3. Elin Mari Langaas

Årskontingenten kan betales meg direkte eller settes  inn på min konto i DnB: (Petter H. Lindqvists:) 7310.67.30854. Husk å notere navnet på den som betaler!

De som ønsker å avslutte medlemskapet i Arendal BK, må gi meg beskjed om dette, senest 13.01.2018

Årets første spillekveld blir en enkveldsturnering 8. januar. Blir vi mindre enn 3 1/2 bord, spilles det lag - eller par med lagberegning! Gamle og nye medlemmer er hjertelig velkomne til å spille på alle klubbens spillekvelder, i hele 2018!

Brynjar

 Femte kveld av Mot lysere tider ble vunnet av Jarle og Tor Arne, med Geir Hogne og Bjørn Erik på andre plass.

Sammenlagt leder Jarle og Tor Arne , med Svein Kåre og Jonny på andre plass.                                                                         

Torsdag 08.02.2018 kl. 17.30 er det årsmøte i Båsmo BK