Advanced search


Ledere

Hedmarken, Oppland, Glåmdal og Valdres Bridgekrets ble i 1999 slått sammen til 
NBF Hedmark og Oppland.

Vinnere av KM

Kretsen har som et mål å være et oppslagsverk for våre medlemmer og håper at med deres hjelp at vi får samlet alle vinnere av kretsmesterskapene før sammelslåingen i 1999. For våre nye medlemmer kan vi da informere at NBF Hedmark og Oppland bestod av fire selvstendige kretser før sammenslåingen (Glåmdal, Hedmarken, Oppland og Valdres).

Arkiv

Årsberetninger, årsmøteprotokoller og referat fra styremøter